Annons:

IT

Ämne:IT
IT
ITNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen planerar en gemensam IT-verksamhet. De två myndigheterna har tecknat en avsiktsförklaring att Försäkringskassan ska driva Arbetsförmedlingens IT-system.
ÖppenhetNyhetDet är oklart om innehållet på myndigheters intranät faller under offentlighetsprincipen. Justitiekansler Anna Skarhed bedömer att inlägg inte ska ses som allmänna handlingar, men känner inte till några rättsfall där frågan prövats.
IntranätNyhetPå allt fler statliga arbetsplatser kan medarbetarna uttrycka sina åsikter på intranätet. Rätt använt kan det öka takhöjden på en arbetsplats, anser Christer Järild, kommunikatör på Försäkringskassan. Men hans egen generaldirektör Dan Eliasson reagerade starkt på den interna kritikstormen när Expressen avslöjat fiffel bland höga chefer: »Det var det jobbigaste jag varit med om i mitt yrkesliv«.
StatsförvaltningNyhetDen svenska satsningen på öppna data har gett mycket begränsade resultat. Bara ett fåtal myndigheter har ens börjat öppna sina data för fristående utvecklare, skriver Computer Sweden, CS.
IntegritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddslag. Den ger enskilda rätt att radera uppgifter om sig själva på nätet – och i offentliga register.
PolisenNyhetBeslutet att avveckla Polisens IT-system Pust Siebel kostar Rikspolisstyrelsen, RPS, 145 miljoner kronor. Det framgår av en första beräkning som offentliggjorts av RPS.
PolisenNyhetRikspolischef Bengt Svenson har beslutat att lägga ned det starkt kritiserade IT-systemet Pust, som infördes förra året. Det är inte längre en framkomlig väg att lappa och laga i systemet, enligt Rikspolisstyrelsen, RPS.
E-förvaltningNyhetStatskontoret riktar hård kritik mot hur olika offentliga aktörer hanterar övergången till en digital planprocess. Staten måste ta initiativ till samordning och enhetlighet, anser myndigheten.
ArbetsmiljöNyhetAllt fler får ögonbesvär av bildskärmsanvändande. En amerikansk undersökning visar att sju av tio får irriterade och torra ögon efter flera timmars fokuserande på bildskärmar, skriver Svenska Dagbladet.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har fått nya uppdrag i årets regleringsbrev. ESV ska bland annat ge myndigheterna stöd att minska felen i hanteringen av EU-medel.
IntegritetNyhetDet är ett hot mot rättssäkerheten att flera myndigheter utövar tillsyn över integritetsfrågor. Det anser Tele 2s vd Thomas Ekman och jurist Stefan Backman i en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD.
E-myndigheterNyhetFem statliga myndigheter har nominerats som kandidater när tidningen Internetworld ska utse Sveriges bästa sajter i 17 olika kategorier.
INTEGRITETNyhetEUs datalagringsdirektiv är oförenligt med medborgarnas grundläggande rätt till privatliv. Direktivet måste göras om, anser EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón.
ITNyhetEU-parlamentets e-postssystem har blivit hackat av en enskild person, som därmed fått tillgång till tiotusentals mail, skriver den franska tidningen Mediapart.
KronofogdenNyhetRegeringen har lagt fram förslag till ändring av lagen så att Kronofogden kan börja med e-auktioner. Enligt myndigheten kommer det att leda till bättre priser för utmätt egendom.
Prenumerera på