Annons:

IT

Ämne:IT
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om IT. Du kan även följa vad Publikt skriver om IT genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
DatoriseringenFördjupning1980-talet var en period av offensivt fackligt arbete kring datoriseringen. Man krävde varierade arbetsuppgifter, en demo­kratisk arbetsorganisation och facklig veto­rätt mot datorinköp. »På Försäkringskassan gick 10 000 medlemmar i studiecirkel om datorer. Det var mycket framåtanda«, berättar ST-ombudsmannen Torbjörn Carlsson.
DatoriseringenFördjupningDatorer är en självklar del av vår vardag. Men de som var med på sjuttio- och åttiotalet minns kortregister och knattrande skrivmaskiner. När de första, primitiva terminalerna lanserades möttes de av både entusiasm och rädsla.
ITNyhetKommuner, landsting och myndigheter har olika IT-system och brist på samverkan kostar tid och pengar. Dessutom glöms ofta miljön bort. Det hävdar forskaren Hannu Larsson i en avhandling.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan tvingades på måndagen att lägga ned nästan allt pågående arbete, sedan datasystemen kraschat. Både interna och externa funktioner drabbades av kraschen.
ITNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen planerar en gemensam IT-verksamhet. De två myndigheterna har tecknat en avsiktsförklaring att Försäkringskassan ska driva Arbetsförmedlingens IT-system.
ÖppenhetNyhetDet är oklart om innehållet på myndigheters intranät faller under offentlighetsprincipen. Justitiekansler Anna Skarhed bedömer att inlägg inte ska ses som allmänna handlingar, men känner inte till några rättsfall där frågan prövats.
IntranätNyhetPå allt fler statliga arbetsplatser kan medarbetarna uttrycka sina åsikter på intranätet. Rätt använt kan det öka takhöjden på en arbetsplats, anser Christer Järild, kommunikatör på Försäkringskassan. Men hans egen generaldirektör Dan Eliasson reagerade starkt på den interna kritikstormen när Expressen avslöjat fiffel bland höga chefer: »Det var det jobbigaste jag varit med om i mitt yrkesliv«.
StatsförvaltningNyhetDen svenska satsningen på öppna data har gett mycket begränsade resultat. Bara ett fåtal myndigheter har ens börjat öppna sina data för fristående utvecklare, skriver Computer Sweden, CS.
IntegritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddslag. Den ger enskilda rätt att radera uppgifter om sig själva på nätet – och i offentliga register.
PolisenNyhetBeslutet att avveckla Polisens IT-system Pust Siebel kostar Rikspolisstyrelsen, RPS, 145 miljoner kronor. Det framgår av en första beräkning som offentliggjorts av RPS.
PolisenNyhetRikspolischef Bengt Svenson har beslutat att lägga ned det starkt kritiserade IT-systemet Pust, som infördes förra året. Det är inte längre en framkomlig väg att lappa och laga i systemet, enligt Rikspolisstyrelsen, RPS.
E-förvaltningNyhetStatskontoret riktar hård kritik mot hur olika offentliga aktörer hanterar övergången till en digital planprocess. Staten måste ta initiativ till samordning och enhetlighet, anser myndigheten.
ArbetsmiljöNyhetAllt fler får ögonbesvär av bildskärmsanvändande. En amerikansk undersökning visar att sju av tio får irriterade och torra ögon efter flera timmars fokuserande på bildskärmar, skriver Svenska Dagbladet.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har fått nya uppdrag i årets regleringsbrev. ESV ska bland annat ge myndigheterna stöd att minska felen i hanteringen av EU-medel.
IntegritetNyhetDet är ett hot mot rättssäkerheten att flera myndigheter utövar tillsyn över integritetsfrågor. Det anser Tele 2s vd Thomas Ekman och jurist Stefan Backman i en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD.
Prenumerera på