Annons:

IT

Ämne:IT
IT
SäkerhetNyhetFlera viktiga myndigheters webbplatser låg nere under fredagen efter överbelastningsattacker. I Sverige drabbades bland annat regeringen.se och krisinformation.se, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har startat ett pilotprojekt som syftar till att förenkla överföring av information mellan myndigheternas administrativa system. Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som deltar i pilotprojektet.
DigitaliseringNyhetMSB har sedan i april samlat in information från de statliga myndigheterna om allvarliga störningar i deras it- och datasystem. Syftet är att i samarbete med Försvarsmakten och Säpo publicera en offentlig rapport till regeringen efter årsskiftet.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen vill öppna sina databaser över arbetssökande för privata aktörer. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få stor nytta av vårt initiativ, skriver Arbetsförmedlingens Mikael Sjöberg och Erik Sandström.
DigitaliseringNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, samlar information om myndigheters it-användning. Syftet är att bidra till lärande hos de myndigheter som deltar, men också ge tips till andra myndigheter.
SäkerhetNyhetMyndigheternas informationssäkerhet ligger långt från en godtagbar nivå. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning. Myndigheten anser att dagens och tidigare regeringar varit passiva.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, är i ett yttrande mycket kritisk till att Digitaliseringskommissionen behandlar skyddet av den personliga integriteten som en särfråga.
E-förvaltningNyhetFörsäkringskassan har Sveriges bästa myndighetssajt enligt tidningen Internetworld. Övriga nominerade myndigheter var Försvarsmakten, Kriminalvården, Skatteverket och Kronofogden.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har under två år satsat 100 miljoner kronor på en helt ny webbplats. Nu har pengarna tagit slut och tidsplanen har spruckit – och någon ny webbplats tycks det inte bli, rapporterar SVT.
ITNyhetFlera myndigheter har fler konsulter än anställda på sina IT-avdelningar, visar en granskning från ESV. Men många konsulter under lång tid kan vara ineffektivt, säger Magnus Gunnarsson, som är ansvarig för studien.
ITNyhetIlla genomtänkta IT-system har utvecklats till ett omfattande arbetsmiljöproblem. Det framgår av en forskarrapport som tagits fram av Arbetsmiljöverket.
STNyhetAnställda har för lite inflytande över beslut om IT-utrustning, anser de ST-medlemmar som svarat på en enkät om digitalisering. Arbetet har blivit lättare att utföra, men fyra av tio upplever stress till följd av den ökade digitaliseringen.
ITNyhetMånga myndigheter har svårt att bedöma hur stora IT-kostnader de har. Det konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en kartläggning av mer än 60 av de statliga myndigheterna.
MiljöNyhetNaturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna inleder ett samarbete kring hur miljödata ska användas för att skapa en bättre miljö.
FörsäkringskassanNyhetUnder några veckor ska Försäkringskassan driva en kampanj för att få fler att hitta till de digitala tjänsterna på webben. Kampanjen riktar sig både till allmänheten och till de egna handläggarna.
Prenumerera på