Försäkringskassan ska samordna IT

STATSFÖRVALTNING2017-08-24

Försäkringskassan får regeringens uppdrag att samordna IT-driften också för andra myndigheter. Enligt regeringen är Försäkringskassan den myndighet som är bäst lämpad för att ansvara för en sådan samordning.

I uppdraget från regeringen ingår att Försäkringskassan ska identifiera och erbjuda lämpliga funktioner för en samordnad och säker IT-drift. Myndigheten ska också ge stöd till de övriga myndigheter som ingår i samarbetet.

”Samordnad statlig it-drift är en förutsättning för en modern, effektiv och digitaliserad statsförvaltning. Det finns många bra privata leverantörer men det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande från regeringen.

Samordningen av IT-driften ska utföras i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget ska redovisas senast i slutet av år 2020.

”Vi välkomnar beslutet att Försäkringskassan blir navet i arbetet med att säkra IT-driften hos berörda myndigheter. Vår IT-infrastruktur är omfattande och tillsammans med vår kunskap och expertis kommer vi att bidra till att stärka Sveriges förmåga kring digitalisering av statsförvaltningen”, kommenterar Försäkringskassans IT-direktör Stefan Olowsson i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA