Myndigheter i pilotprojekt för ökad it-säkerhet

IT2017-08-31
Statens servicecenter, SSC, medverkar i ett pilotprojekt för att få fram säkrare it-hantering på svenska myndigheter. Arbetet sker tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det finns ett angeläget behov inom svensk offentlig förvaltning att kunna tillhandahålla säkra och moderna it-lösningar snabbt och effektivt, konstaterar SSC i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten finns också en brist på tekniskt stöd för hanterandet av sådan information som är skyddsvärd och/eller sekretessbelagd, men som inte rör rikets säkerhet. Många statliga myndigheter saknar tillräcklig kompetens inom it-säkerhet för att se till att upphandling och införande av it-lösningar motsvarar en tillräcklig säkerhetsnivå. 

MSB har sedan tidigare tagit fram ett metodstöd för ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Myndighetens bedömning är att ett liknande stöd för anpassade och säkra it-lösningar skulle underlätta för myndigheterna att omsätta det i praktiken.

Det pågående projektet är ett samarbete mellan MSB och Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet, FMV/CSEC, som bland annat bidrar med nödvändig expertkunskap. Tanken är att projektet ska leda till tydliga instruktioner för så kallade säkerhetsarkitekturer. I projektet ska också en lista över granskade och godkända kommersiella it-produkter och en lista med godkända integratörer ta fram.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.