Ny expertgrupp för stora it-projekt

DIGITALISERING2017-06-14

Regeringen har uppdragit till en expertgrupp under ledning av förra landshövdingen Kristina Alsér att stödja de statliga myndigheterna i samband med genomförandet av stora it-projekt.

It-projekt som bedrivs inom offentlig sektor är ofta dyra, saknar resultatfokus och drar ut på tiden, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. Därför har regeringen tillsatt en expertgrupp som ska stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsprojekt.

Expertgruppen ska arbeta för att myndigheterna utvecklar sin interna styrning och kontroll av it-verksamheten, samt bidra till bättre riskhantering i stora it- och digitaliseringsprojekt. Dessutom ska expertgruppen enligt regeringens uppdrag bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom det offentliga så att statens samlade kompetens tas tillvara.

”Det har sett ut så här alldeles för länge, vi lägger mer och mer pengar på digitalisering inom det offentliga, men tappar i internationella jämförelser”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, i pressmeddelandet.

Expertgruppen ska arbeta med statens stora myndigheter – Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Expertgruppens uppdrag bygger på Ekonomistyrningsverkets, ESV, slutsatser i rapporten Fördjupat it-kostnadsuppdrag. I rapporten menar ESV att behovet av kompetensutveckling är stort.

ESVs uppföljning av strategiska projekt med inslag av it hösten 2016 visade att det då bedrevs närmare 150 projekt med en total budget på cirka 10 miljarder kronor inom de 60-talet statliga myndigheter som uppföljningen omfattade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA