Postnord får kritik för visselblåsarsystem

ÖPPENHET2017-04-10

För enkla lösenord och otydlighet om vilka som har tillgång till uppgifter gör att Postnords så kallade visselblåsarsystem inte följer personuppgiftslagen, anser Datainspektionen. Företaget åläggs nu att rätta till bristerna.

På Postnords hemsida finns ett formulär där personer med koppling till bolaget anonymt kan skicka in uppgifter för att uppmärksamma oegentligheter inom koncernen. Men det så kallade visselblåsarsystemet har flera brister, visar en tillsyn som Datainspektionen har gjort.

Den som vill anmäla brister inom Postnords verksamhet måste först logga in i systemet med ett användarnamn och tillhörande lösenord. Det är en osäker metod som inte följer personuppgiftslagen, enligt Datainspektionens tillsynsbeslut.

Inspektionen ålägger därför Postnord att säkerställa så att enbart administratörer av systemet kan ta del av personuppgifter i fortsättningen, genom att göra processen kring inloggning säkrare. Bolaget har inte heller angett vem som får använda systemet på ett tillräckligt tydligt sätt. Något som också måste rättas till, enligt beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA