Vill skärpa skyddet för IT

IT-SÄKERHET2010-01-21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår förstärkt samverkan för att möta allvarliga IT-incidenter. I dag saknar Sverige ett starkt skydd, konstaterar MSB.

MSB har utrett Sveriges skydd mot allvarliga IT-attacker. Utredningen har nu överlämnats till regeringen och innehåller ett antal förslag till hur skyddet kan förstärkas.

MSB konstaterar att det saknas ett starkt skydd mot verkligt allvarliga IT-incidenter, där både kommunikationsnät och olika samhällsviktiga IT-system utsätts för störningar. I sådana situationer behöver resurser från många olika myndigheter och organisationer mobiliseras och samordnas, på ett sätt som är integrerat med samhällets övriga krisberedskap.

Därför bör det skapas en sammanhållen struktur för att förebygga och hantera IT-incidenter.  Det bör också skapas en nationell plan för hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras. MSB vill inrätta ett samverkanscentrum vid myndigheten, som kopplas till MSBs förebyggande informationssäkerhetsarbete och samhällets övriga krishantering.

"Det behövs en samlad operativ förmåga för att hantera allvarliga IT-incidenter. Men den verkliga utmaningen är betydligt bredare än så. Kompetensen och beredskapen måste finnas i hela samhället när något inträffar. Redan i vardagen måste vi bygga ett samhälle där det går att lita på att informationssystemen verkligen fungerar", säger MSBs generaldirektör Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.