Integritetsregel fungerar inte

FRA2011-02-09
Signalspaningsplagens regler om att enskilda som varit föremål för spaning ska underrättas fungerar inte. Det konstaterar Signalspaningskommittén i en översyn av lagstiftningen.

Signalspaningskommittén har haft i uppdrag att följa Försvarets radioanstalts, FRA, signalspaning ur ett integritetsskyddsperspektiv. Granskningen visar att den regel som skapades till skydd för integriteten, att enskilda ska få veta att de varit utsatta för signalspaning, inte tillämpats en enda gång.

”Den lagstiftningen kom ju till lite sent och var ju kanske en eftergift för opinionen, men vi har sett att det inte finns några möjligheter för FRA att informera om detta, för det är alltid så stark sekretess runt de här frågorna. Därför är den här lagstiftningen obsolet kan man säga”, säger kommitténs ordförande Inger René till Ekot.

Kommittén konstaterar också att det finns brister i FRAs filtrering av meddelanden som utväxlas inom landets gränser från trafik som passerar nationsgränsen. Det leder till att också en del inhemska meddelanden blir föremål för myndighetens granskning. Kommittén anser att FRA måste utveckla sina metoder att särskilja den gränsöverskridande trafiken, men tror inte att enskildas integritet i praktiken skadats av att FRA kommit att kontrollera också inhemsk kommunikation:

”Kommitténs intryck är att integritetsfrågan har en naturlig plats i Försvarets radioanstalts verksamhet och att myndigheten har en hög ambitionsnivå vad gäller integritetsskyddande åtgärder”, säger Inger René i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.