Fortsatt strid om FRA-lagen

FRA2009-10-02
Försvarsutskottet har sagt ja till de förändringar av FRA-lagen som riksdagen beställde när lagen klubbades 2008. Inom Piratpartiet finns förhoppningar om att hela lagen faller vid voteringen i riksdagen.

Orsaken till kompletteringarna av FRA-lagen är den integritetsdebatt som väcktes inför riksdagsbeslutet 2008. I sista minuten, när det såg ut som om förslaget skulle falla, lade försvarsminister Sten Tolgfors fram ett kompromissförslag som innebar att regeringen skulle återkomma med kompletteringar som stärker den personliga integriteten:

  • En domstol ska göra en tillståndsprövning innan avlyssning får ske.
  • Det ska bli tydligare för vilka ändamål signalspaning ska vara tillåtet.
  • En kontrollmyndighet ska på begäran utreda om någon utsatts för otillåten spaning.
  • Information som kommit fram under bikt eller vid själavård ska förstöras.

Lagrådet har fört en diskussion om huruvida den specialdomstol som ska inrättas i stället bör kallas nämnd. Orsaken är att beslut från domstolen inte kan överklagas, vilket är huvudregeln i svensk rätt. Det blir inte heller möjligt för enskilda att föra talan i domstolen.

Från bland andra Journalistförbundet har det framförts kritik om att källskyddad information inte ska förstöras om FRA får tillgång till sådan.

Oppositionen vill riva upp lagen och göra en parlamentarisk utredning.

Inom Piratpartiet finns förhoppningar om att hela FRA-lagen ska falla vid voteringen i riksdagen. Om tillräckligt många borgerliga riksdagsledamöter röstar emot eller lägger ned sina röster kan en motion om att riva upp lagen röstas igenom, menar kritikerna.

Riksdagen tar ställning 14 oktober.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.