Annons:

Myndighetsorganisation

Ämne:Myndighetsorganisation
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Myndighetsorganisation. Du kan även följa vad Publikt skriver om Myndighetsorganisation genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StatsförvaltningNyhetIndelningskommittén vill att tio statliga myndigheter samordnar sin regionala organisation. Huvudalternativet innebär bland annat att Polismyndigheten måste göra om sin organisation igen, vilket den enligt utredarna inte vill.
MyndighetsorganisationNyhetFler statliga jobb ska komma Västernorrland till del. På torsdagens regeringssammanträde väntas bland annat ett beslut om att placera den nya Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall.
JÄMSTÄLLDHETNyhetRegeringen har utsett Lena Ag, generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna, till generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten som startar vid årsskiftet. Ansvariga ministern Åsa Regnér sade att den viktigaste uppgiften är att ”nå resultat”, och hänvisade till vittnesmålen under hashtaggen #metoo.
polisenNyhetMyndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet har lett till att tolv myndigheter organiserat samarbetet i sju regionala samverkansråd. Det framgår av en rapport till regeringen.
StatsförvaltningNyhetStatens servicecenter tar över ansvaret för den verksamhet som i dag bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i 103 gemensamma servicekontor. Kontoren ska också överta serviceuppgifter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarproven inom Trafikverket.
UtbildningNyhetPrivatiseringar och nya offentliga styrmetoder har inte gett utlovat resultat, hävdar utredaren Per Molander. Han vill därför förstatliga skolan, slopa skolvalet, avskaffa premiepensionssystemet och höja taket i de offentliga försäkringarna.
SAMETINGETNyhetSametinget överskrider sina anslag och har fått kritik av Riksrevisionen för sin ekonomiska redovisning. Nu föreslår Ekonomistyrningsverket att regeringen ändrar myndighetens ledningsstruktur och gör tydligt vilka pengar som ska gå till förvaltningen.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetChefen drev igenom en omställning på ett sätt som stred mot myndighetens ledningsfilosofi och statens värdegrund. Det anser Försäkringskassans internrevision, som rekommenderar att chefen anmäls till personalansvarsnämnden.
JÄMSTÄLLDHETNyhetDen nya jämställdhetsmyndighet som regeringen har utlovat kommer att placeras i Göteborg. Enligt uppgifter till Ekot kommer den att ha omkring 75 anställda.
KULTURNyhetRiksutställningar läggs ned och Riksantikvarieämbetet tar över de flesta av arbetsuppgifterna. Riksantikvarieämbetet får också andra uppdrag i sin roll som samlande kulturarvsmyndighet, föreslår regeringen i en lagrådsremiss om kulturarvspolitiken.
HÖGSKOLANNyhetRegeringen har beslutat att Borlänge ska finnas kvar som campusort för Högskolan Dalarna, vid sidan av Falun. Det sker genom en ändring i lärosätets regleringsbrev. Anmärkningsvärt och synnerligen bekymmersamt, kommenterar högskolans ledning.
RegionerNyhetSamtliga sex länsstyrelser som hittills redovisat sina remissvar säger nej till förslaget om nya storlän och storregioner. Fyra av dem är de län som föreslås slås samman till ett norrländskt storlän.
BUDGETNyhetRegeringens budgetförslag innehåller inget konkret om de aviserade omlokaliseringarna av statlig verksamhet. Men Kammarkollegiet får ett tillskott nästa år för att kunna agera som stöd till flyttade myndigheter.
IntegrationNyhetFem myndigheter utökar sin samverkan för att förbättra mottagandet av nyanlända. Nya servicekontor ska inrättas på ytterligare tre orter runt om i landet.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingen planerar att lägga ned 17 av dagens 28 kontor i Stockholms län. Men antalet anställda ska inte minska, och marknadschef Pia Ackmark säger att det snarare handlar om en satsning och en modernisering.
Prenumerera på