Flest kvinnor på myndighetschefsposterna

STATSFÖRVALTNING2019-09-18

Kvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.

För två år sedan var förhållandet det omvända, 101 män mot 94 kvinnor.

Även på lägre chefsnivåer går kvinnorna framåt något. Om man räknar bort den mansdominerade Försvarsmakten är 48,9 procent av cheferna med personalansvar kvinnor, enligt statistik från 2018. Tolv år tidigare, 2007, var andelen 37 procent.

Bland de närmare 261 000 statligt anställda är 52 procent kvinnor. Staten har sedan 1990-talet gått från ett stort mansöverskott till kvinnlig majoritet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA