ST: Flera frågetecken om servicekontoren

STATENS SERVICECENTER2018-09-11

Förslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.

Regeringens utredare Mats Sjöstrand har föreslagit stora förändringar av de drygt hundra servicekontor som för närvarande drivs av Skatteverket och Försäkringskassan:

  • en överföring av kontoren till Statens servicecenter.
  • Fler kontor.
  • Service på Arbetsförmedlingens område.

Regeringen har redan aviserat att överföringen ska genomföras. Som Publikt har rapporterat skjuts dock verkställandet upp från kommande årsskifte till 1 juni nästa år.

ST skriver i sitt remissvar till utredningen att senareläggningen är bra. Förbundet är också generellt positivt till att statlig service samlas och till att kontorsnätet byggs ut.

Remissvaret innehåller ändå en del invändningar. Exempelvis föreslår Mats Sjöstrand att servicekontoren inte ska ägna sig åt myndighetsutövning, medan ST anser att det behövs en fördjupad utredning av den frågan. Servicekontor utan möjlighet att fatta myndighetsbeslut bäddar för otydligheter i beslutsgången och svagt förtroende hos medborgarna, enligt ST.

Förbundet vill också att servicehandläggarna ska få vanliga tillsvidareanställningar hos Statens servicecenter, i stället för den konstruktion med uppdragsavtal som tillämpas i dag för servicehandläggare som är anställda på Skatteverket respektive Försäkringskassan. Uppdragsavtal ger sämre arbetsmiljö och otrygga anställningar, konstaterar ST i remissvaret.

Ett annat frågetecken gäller förslaget att låta arbetsförmedlingstjänster ingå i servicekontorens utbud, med start redan i mitten av nästa år och successiv utbyggnad under en treårsperiod. Civilminister Ardalan Shekarabi, S, har uttalat sig för idén, men Arbetsförmedlingen har ifrågasatt den och ST är skeptiskt till tidsplanen. ”Arbetsförmedlingen har ett komplext och mångfacetterat uppdrag med olika regelverk som måste hanteras på ett rättssäkert sätt”, skriver förbundet i sitt remissvar.

Om förslagen om arbetsförmedlingstjänster och ett större kontorsnät blir verklighet ökar kraven på personalens kompetens och utbildning, noterar ST, och understryker vikten av utbildning och informationsutbyte mellan ”värdmyndigheten” och servicekontoren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA