ESV vill se annan styrning av servicekontoren

STATSFÖRVALTNING2018-09-05
Ekonomistyrningsverket, ESV, vill att frågan om hur verksamheten med lokala servicecenter i Statens servicekontors regi ska styras och regleras utreds på nytt. Utredningens förslag till styrning avviker enligt ESV från hur regeringen normalt styr myndigheter.

Statens servicecenter ska ta över ansvaret för de statliga lokala servicekontoren från Försäkringskassan och Skatteverket. Övertagandet har dock skjutits fram, något som Publikt nyligen rapporterat om.

En utredning har föreslagit hur verksamheten regleras. ESV är i sitt remissvar positivt till att regeringen ger en myndighet i uppgift att långsiktigt ansvara för en lokal statlig service som möter de enskildas behov. Men enligt remissvaret avviker utredningens förslag för hur verksamheten ska regleras och styras från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning:

”ESV bedömer att utredningens förslag till reglering av verksamheten är komplicerad och riskerar att medföra att ansvaret för verksamheten och den interna styrningen och kontrollen blir otydligt eftersom ingen av de berörda myndigheterna får ett tydligt utpekat ansvar för helheten”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

ESV föreslår att regeringen överväger att reglera verksamheten i Statens servicecenters instruktion. Om det krävs bör verksamheten även regleras i lag eller annan författning. En sådan reglering skulle enligt ESV ge berörda myndigheter bättre förutsättningar att utforma den interna styrningen och kontrollen på ett betryggande sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.