Regeringsförslag om servicekontor till riksdagen

SERVICEKONTOR2019-02-26

Regeringen har lämnat sin proposition till riksdagen om att överlåta åt Statens servicecenter, SSC, att driva de statliga servicekontoren. I ett första steg tar SSC över 113 befintliga servicekontor.

Regeringen föreslår att SSC från 1 juni 2019 tar över ansvaret för de 113 servicekontor runt om i landet där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service. Enligt januariavtalet mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna ska ännu fler servicekontor etableras i hela landet.

”Det är viktigt att staten levererar en god service i hela landet. Det handlar om att upprätthålla tilliten och stärka förtroendet för det offentliga. Genom att samla den lokala servicen för dessa myndigheter i en sammanhållen organisation får vi rätt förutsättningar att bygga ut servicekontoren ytterligare”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, propositionen i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet ska regeringsförslaget ses som ett steg i regeringens arbete för att förbättra den statliga servicen i hela landet. I pressmeddelandet slår Ardalan Shekarabi fast att regeringen vill att fler myndigheter så småningom ska inkluderas i den statliga serviceorganisationen: ”I framtiden bör medborgare och företag också kunna få hjälp med service avseende Arbetsförmedlingens verksamhet, men förutsättningarna för detta behöver ses över. De förslag som Servicekontorsutredningen lämnat kommer att vara vägledande för regeringens fortsatta arbete med reformen.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA