Ny lag förbereds för att ta över servicekontor

STATENS SERVICECENTER2019-02-04

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska möjliggöra att Statens servicecenter tar över alla statliga lokala servicekontor från 1 juni. I remissen föreslås nödvändiga lagändringar.

Att låta Statens servicecenter ta över den lokala organisationen för statlig service ingick i januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Statens servicecenter har fått i uppdrag att inrätta den nya organisationen från 1 juni 2019. Reformen syftar till att tillgången till grundläggande statlig service i hela landet ska stärkas och göras mer kostnadseffektiv. På så vis skapas förutsättningar för en utbyggnad av servicekontoren i enlighet med vad som föreslagits av servicekontorsutredningen.

”Medborgare och företagare har ett behov av att personligen kunna möta myndigheter. Det är särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen ingår en ny lag om gemensam offentlig service. Där föreslås också en ny sekretessbestämmelse som innebär att sekretess ska gälla för handlingar som en statlig myndighet hanterar åt någon annan myndighet. Myndigheten ska tillämpa motsvarande sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken en handling tagits emot eller upprättats.

”Vi arbetar intensivt med förberedelserna att ta över servicekontoren från Försäkringskassan och Skatteverket. Det är mycket viktigt att de rättsliga förutsättningarna finns på plats”, kommenterar generaldirektör Thomas Pålsson vid Statens servicecenter i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA