SSC välkomnar Arbetsförmedlingen

SERVICEKONTOR2019-02-27

Statens servicecenter, SSC, välkomnar regeringens signaler om att också Arbetsförmedlingen ska anslutas till de statliga servicekontoren, som i sommar ska övertas av SSC.

I ett pressmeddelande förklarar SSC att myndigheten är positiv till att Arbetsförmedlingen ska ansluta sig till servicekontoren på sikt:

”Det är ett viktigt besked och ett steg mot att kraftsamla staten på lokal nivå. Regeringens besked ligger väl i linje med utvecklingen mot en sammanhållen lokal statlig service inom ramen för Statens servicecenter”, kommenterar generaldirektör Thomas Pålsson i pressmeddelandet.

Att låta ett lokalt servicekontor erbjuda företagare och medborgare statlig service på flera olika områden är effektivt, menar Thomas Pålsson.

Statens servicecenter ska enligt regeringens förslag till riksdagen ta över ansvaret för de 113 servicekontor som i dag drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Cirka 850 medarbetare kommer i och med förändringen att gå över till Statens servicecenter. Enligt regeringen ska även Arbetsförmedlingen ansluta sig till servicekontoren på sikt, och antalet kontor ska också utökas.

”Det finns ett stort behov av lokal statlig service för medborgare och företagare. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen”, påpekar Thomas Pålsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA