Arbetsförmedlingen ansluts till servicekontoren

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-07-02

Arbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.

Sedan 1 juni är det Statens servicecenter som ansvarar för de statliga servicekontoren, som erbjuder service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

I dag meddelade Arbetsförmedlingen att man har tecknat ett serviceavtal med Statens servicecenter om att ansluta sig till de 113 lokala kontoren.

”Vi ser stora möjligheter i att samarbeta med Statens servicecenter. På det här sättet garanterar Arbetsförmedlingen närvaro i stora delar av landet och kan tillhandahålla lokal service för spontanbesök till arbetssökande och arbetsgivare”, kommenterar Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Det är Arbetsförmedlingens verksamhet kundtorg som ska erbjudas via servicekontoren. Det handlar om att ge besökare allmän information, vägleda dem till och i de digitala tjänsterna och ta emot och vidarebefordra handlingar.

I höst startas en pilotverksamhet på en handfull kontor. Det ska ge underlag till vilka tjänster som ska erbjudas inom ramen för servicekontoren och statistik om besöksvolymer och personalbehov.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, är positiv till Arbetsförmedlingens planer.

– Det här är helt rätt väg att gå, säger hon till Publikt. Det är bättre att Arbetsförmedlingen finns på servicekontoren än att man har obemannade egna kontor.

När regeringens utredare Mats Sjöstrand förra året lade fram ett betänkande om de statliga servicekontorens framtid föreslog han att Arbetsförmedlingen skulle inordnas i verksamheten. Civilminister Ardalan Shekarabi, S, sade då till Publikt att tjänsterna på servicekontoren inte bara skulle omfatta information utan även handläggning i enskilda ärenden.

Det pilotprojekt som nu presenterats går dock inte så långt, och Ylva Johansson ser inte heller att det kommer att bli aktuellt i den närmaste framtiden.

– Det tror jag att det är alldeles för tidigt att titta på, säger hon.

Hon menar att det viktiga är att man genom servicekontoren får en närhet till Arbetsförmedlingen och att det blir möjligt att där få hjälp med myndighetens digitala tjänster och boka tid för möten.

– Det här att man bara droppar in på ett arbetsförmedlingskontor och får prata med en handläggare, det håller vi på att lämna. Det ska vara bokade besök, säger Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingens verksamhet på servicekontoren beräknas vara i gång under 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA