Ministern: ”Alltför ambitiös tidplan” för servicekontoren

STATENS SERVICECENTER2018-08-31

”Vi hade en alltför ambitiös tidplan som vi nu behöver revidera något.” Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i ett svar till Publikt apropå regeringens beslut att skjuta upp flytten av ansvaret för de statliga servicekontoren. På Skatteverket fick de ansvariga information om förseningen först för två veckor sedan.

Publikt rapporterade i går att den omfattande överföringen av de statliga servicekontoren från Försäkringskassan och Skatteverket till Statens servicecenter blir försenad. De drygt 100 kontoren, med en personalstyrka på motsvarade omkring 760 årsarbetskrafter, skulle ha förts över den 1 januari nästa år. Nu blir det i stället 1 juni 2019.

På Skatteverket är det Andreas Elvén, chef för kundmötesavdelningen, som är ansvarig chef för myndighetens servicekontor. Han fick besked om förseningen först för två veckor sedan, säger han. Förberedelserna har pågått sedan mitten av mars.

– Vi har hela tiden fokuserat på 1 januari och har kommit långt. Vi skulle gärna ha sett att det blivit det datumet, men man får respektera den process som krävs.

I ett skriftligt svar på Publikts frågor skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, att regeringens beslut beror på att viss reglering måste finnas på plats innan flytten sker. Det gäller till exempel ”reglering avseende direktåtkomst av register som servicehandläggarna på servicekontoren har tillgång till, samt frågor om sekretess gällande handlingar som mottagits på ett servicekontor”.

Sådana regleringar kräver lagförslag från regeringen och beslut i riksdagen. På frågan varför regeringen inte förrän nu sett behovet av lagstiftning skriver ministern att detta är en prioriterad reform för regeringen och att man velat ”hålla ett högt tempo i arbetet”.

Å andra sidan, skriver Ardalan Shekarabi, vill regeringen ta ansvar för ett seriöst genomförande, och det kommande riksdagsvalet kan komma att påverka det interna arbetet med en proposition i Regeringskansliet. ”Vi hade en alltför ambitiös tidplan som vi nu behöver revidera något.”

Ardalan Shekarabi, S.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Ardalan Shekarabi, S.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.