Annons:

Polisen

Ämne:Polisen
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Polisen. Du kan även följa vad Publikt skriver om Polisen genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
BrottsbekämpningNyhetEn ny nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor har inrättats av regeringen. Syftet är att förbättra myndigheternas arbete för att komma åt brottsvinster.
RiksrevisionenNyhetPolis och åklagare är för dåliga på att se till att mindre allvarliga brott utreds och leder till åtgärder. Riksrevisionen anser att fler civila utredare skulle behövas.
PolisenNyhetFack och arbetsgivare inom polisväsendet är på kollisionskurs i fråga om semester för skiftarbetande. Rikspolisstyrelsen anser att den nya semesterlagen sätter stopp för det nuvarande sättet att beräkna semester.
ArbetsmiljöNyhetTrots ökat förtroende för ledningen och ökad kunskap om verksamhetens mål har Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, inte förbättrats. Det visar årets medarbetarenkät inom Polisen.
POLISENNyhetRikspolisstyrelsen vill anställa fler med civil kompetens de närmaste åren. Men det förutsätter ökade anslag. Annars måste i stället antalet civilanställda minska, skriver myndigheten i budgetunderlaget för 2011-2013.
PolisenNyhetFNs generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Ann-Marie Orler till FN-sekretariatets polisrådgivare. Det är den högsta polistjänsten i FN-systemet.
POLISEnNyhetI mitten på februari fick Polisen i Stockholms län mycket allvarlig kritik från JO för sin handläggning av bedrägeriärenden. Civila utredare hade kunnat lösa situationen, menar ST inom Polisen.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar mycket allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län. För nio av tio anmälda bedrägerier tog det minst ett år innan någon som helst åtgärd vidtogs.
RättsväsendetNyhetAntalet polisanställda som fått en varning i myndighetens personalansvarsnämnd har nästan tredubblats mellan 2008 och 2009, visar en redovisning från Rikspolisstyrelsen, RPS.
PolisenNyhetPolisen ska öka jämställdheten och mångfalden. Ett försök är det så kallade Spira-projektet, som vänder sig till unga med utomnordisk bakgrund.
rättsväsendeNyhetRegeringen satsar nu ytterligare fyra miljarder kronor på brottsbekämpning. Tillskottet är positivt, men regeringen nämner ingenting om polisens civilanställda, påpekar Maj Axelsson, ST inom polisen.
PolisenNyhetNedsättande kommentarer om en judisk kollega kan leda till varning för en passkontrollant på en av landets flygplatser. Fallet ska nu prövas i personalansvarsnämnden.
PolisenNyhetArbetsdomstolen, AD, har beslutat att de tre poliser i Västerbotten som arbetsgivaren uppmanat att lämna sina politiska uppdrag får sitta kvar medan ärendet prövas rättsligt.
PolisenNyhetNormalt ska det inte vara några problem att som polis ta på sig politiska uppdrag. Det säger Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer i en kommentar till tvisten med Polisförbundet.
PolisenNyhetPolisförbundet drar staten inför Arbetsdomstolen, AD. Anledningen är att tre polismän i Västerbotten förbjudits att arbeta politiskt och tvingats lämna sina förtroendeuppdrag.
Prenumerera på