Myndigheter samverkar kring avvisningar

FLYKTINGAR2016-02-04
Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården vässar nu de gemensamma insatserna för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning av utländska medborgare som inte får stanna i landet.

Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Myndigheterna har nu tagit fram en gemensam plan för försöksverksamhet på tre områden.

I det första försöket ska medarbetare från Polisen och Migrationsverket arbeta tillsammans med  återvändandeärendena. I Migrationsverkets lokaler på en ort som ännu inte bestämts ska polis och Migrationsverkets handläggare ha gemensamma genomgångar av ärendena. Tanken är att ett eventuellt återvändande ska finnas med som en integrerad del av arbetet redan i början av asylprocessen.

I del två av försöksverksamheten ska en nationell arbetsgrupp gå igenom av- eller utvisningsbeslut som lämnats över till Polisen för att verkställas med tvång. Arbetsgruppen kommer att resa runt till Polisens alla regioner för att ha gemensamma sittningar i Polisens lokaler. Syftet är att följa upp i vilken utsträckning besluten verkställs, vad som krävs för att det ska ske och hur tiden kan kortas.

Den tredje försöksverksamheten går ut på att sprida en verksamhet som redan pågår vid Migrationsverkets förvar i Märsta över landet. Där finns Polisen och Kriminalvården på plats för att arbeta med ärenden där personer ska av- eller utvisas med tvång. Syftet med samlokaliseringen är att underlätta myndigheternas kontakt med de förvarstagna. Denna samverkan ska utvärderas och sedan spridas på fler förvarsenheter.

Parallellt med de tre försöken ska en grupp sakkunniga utvärdera tidigare arbete på området, följa försöksverksamheten och bedöma om det behövs ytterligare projekt. De sakkunniga ska sedan rapportera till regeringen och lämna förslag på eventuella regeländringar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.