Annons:
Snart tar EU-parlamentet ställning till förslaget om skärpt budgetkontroll. Det gör även ministerrådet. Utgången för den nordiska kollektivavtalsmodellen är oviss. <br> FOTO: Europaparlamentet
KOLLEKTIVAVTAL
Nyhet
AVStaffan Dahllöf0 kommentarerTyck till!

EU-regler kan hota kollektivavtal

Kollektivavtalens ställning är ännu inte säkrad i de nya EU-reglerna om skärpt budgetkontroll. Just nu pågår förhandlingar bakom lyckta dörrar.
Olle Ludvigsson.
Olle Schmidt.

Om lönekostnaderna blir för höga skall staten gripa in. Det är innebörden av förslaget till en EU-lag om »makroekonomiska obalanser«.

Lönekostnaderna får inte öka alltför mycket i förhållande till produktionen: i Sverige maximalt 12 procent utöver produktionsökningen under en treårsperiod, i euroländerna maximalt 9 procent.

Går emot nordisk modell

Men förslaget går på tvärs med den nordiska modell där det är arbets­marknadens parter som förhandlar om lön och andra anställningsvillkor.

Regeringen och svenska EU-parlamentariker försöker därför att få in skrivningar som begränsar EUs inflytande.

Men det är osäkert om man lyckas.

EU-parlamentarikerna Olle Ludvigsson (S) och Olle Schmidt (FP) vill precisera att lönebildning »uttryckligen faller utanför EUs befogenheter«.

»Jättesvårt att värdera«

Men i förhandlingsdokumentet daterat 30 maj har den formuleringen flyttas ut ur själva lagtexten, och ersatts med vagare skrivningar i den inledande så kallade preambeln till lagen.

– En lagtext är bindande, det är mycket starkare än vad man skriver in i preambeln. Det är jätte­svårt att värdera hur det här kommer att sluta, säger Olle Ludvigsson.

Olle Schmidt, som varit i kontakt med partikollegor med insyn i förhandlingarna, är något mer optimistisk:

– Det verkar som om våra förslag kan hamna i lagtexten trots allt, det är vad jag hör från mina källor, säger han.

Osäkerheten om utgången beror på att förhandlingarna förs i en sluten krets av företrädare för de tre EU-institutionerna kommissionen, parlamentet och ministerrådet.

Under tiden får utomstående, inklusive de EU-politiker som inte ingår i förhandlingsdelegationerna, nöja sig med rykten och läckta dokument.

Parallellt med överläggningarna i parlamentet förs förhandlingar i ministerrådet om hur regeringarna ska ställa sig till lagförslaget.

Målet är att EU före halvårsskiftet skall anta sex lagar om skärpt ekonomisk styrning.

Försök att förebygga kriser

Det sker samtidigt som Grekland hotas av statsbankrutt.

– De regler vi diskuterar löser inte den nuvarande krisen, men är ett försök att förebygga liknande kriser i framtiden, påpekar Olle Ludvigsson.

Men den akuta skuldkrisen och ökad framtida styrning hänger i hop, säger Olle Schmidt:

– Man kan vara orolig för att Tyskland och Frankrike lyckas med att urvattna reglerna för framtiden om det drar ut på tiden. Det skulle vara ett stort misslyckande och skapa ytterligare oro på finansmarknaden.

Detta ska EU enas om
  • Övervakning av ländernas ekonomiska obalanser, inklusive löneutvecklingen.
  • Skärpta möjligheter att bötfälla euroländer med balansproblem.
  • Krav på att euroländer betalar av stora statsskulder.
  • Skärpt kontroll av länder som inte för en måttfull finanspolitik.
  • Skärpta och snabbare straff för euroländer med stora underskott och stor statsskuld.
  • Mer enhetliga krav på hur statsbudgetarna redovisas.
Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.