Annons:
Bild:Istockphoto
AP-fonderna
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Fondernas chefer har de högsta lönerna i staten

350 000 kronor i månaden – så mycket tjänar Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges stats­minister.
Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.Bild:Peter Phillips

Publikt har tidigare redovisat lönerna för de myndighetschefer vars löner sätts av rege­ringen. Den högst betalda av dem, Lena Erixon på Trafik­verket, har en inkomst som ligger strax under statsministerns. Stefan Löfvens månadslön är 160 000 kronor.

Men på de sex AP-fonderna, som också är statliga myndigheter, har de högsta cheferna betydligt mer betalt.

Allra mest tjänar Tredje AP-fondens vd, Kerstin Hessius, med en månads­lön på 350 000 kronor. Därefter kommer Första och Fjärde AP-fondens vd:ar, Johan Magnusson och Mats Andersson, som båda tjänar nästan 336 000 kronor i månaden.

Det är inte bara AP-fondernas högs­ta chefer som har mer betalt än anställda på andra myndigheter. Totalt finns det ett tjugotal anställda på AP-fonderna som har högre lön än statsministern.

Till skillnad från andra myndighetschefer sätts lönen för varje AP-fonds vd av fondens egen styrelse. Tredje AP-fondens styrelseordförande Pär Nuder skriver i ett mejl till Publikt att han och styrelsen anser att Kerstin Hessius månadslön på 350 000 kronor är i enlighet med regeringens riktlinjer: »Den är marknadsmässig utan att för den skull vara löneledande i finanssektorn.«

Och regeringen har ingen åsikt om lönerna är rimliga eller inte, förklarar Ulf Holm, statssekreterare på finansdepartementet. Han konstaterar dock att finansbranschen präglas av ett hög­re löneläge än i staten:

– Det är svårt att rekrytera den kompetens som behövs utan att erbjuda marknadsmässiga löner, säger han.

Men i en promemoria från 2015 har finansdepartementet, utifrån en överens­kommelse i den parlamentariska pensionsgruppen, föreslagit att AP-fonderna ska omfattas av den statliga arbetsgivarpolitiken fullt ut. Utgångspunkten skulle då vara att arvoden och löner ska ligga i linje med jämförbara statliga myndigheters. »Det är inte rimligt att lönenivåerna avviker i sådan utsträckning«, skriver depar­tementet.

Men när promemorian lades fram fick departementet inte med sig alla partier i pensionsgruppen. Förslaget fick dessutom omfattande kritik både från AP-fonderna och flera tunga remissinstanser, så det lades på is.

AP-fonderna skiljer sig också från andra statliga myndigheter genom att de i huvudsak styrs genom lag – lagen om allmänna pensionsfonder och lagen om Sjätte AP-fonden – och inte genom regeringens regleringsbrev.

– Anledningen till det är att de ska vara mer självständiga, säger Ulf Holm.

Han förklarar att man vill ha avstånd mellan regeringen och AP-fonderna för att undvika politisk styrning.

I dag är AP-fonderna visserligen medlemmar i Arbetsgivarverket, men de omfattas trots det inte av Arbetsgivarverkets kollektivavtal. Ett rege­rings­beslut från år 2000 ger dem till skillnad från andra myndigheter rätt att teckna kollektivavtal på egen hand.

Regeringen har dock tagit fram riktlinjer enligt vilka AP-fondernas styrelser ska försäkra sig om att ersättningen är »rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd«. Den ska också vara konkurrenskraftig, takbestämd och inte löneledande. Inga rörliga ersättningar får betalas ut till personer i ledande befattning.

Trots det fick Kerstin Hessius 2009 en »gratifikation« motsvarande två månadslöner, totalt 500 000 kronor. När det blev känt betalade hon dock tillbaka pengarna.

Ämnen: Chefslöner
AP-fondcheferna har högre månadslöner än generaldirektörerna och statsministern

159 000 kronor: Lena Erixon, Trafik­verket, är den högst betalda general­direktören.

160 000 kronor: Stefan Löfven, statsminister.

250 000 kronor: Karl Swartling, vd Sjätte AP-fonden.

279 500 kronor: Richard Gröttheim, vd Sjunde AP-fonden.

306 625 kronor: Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden.

335 600 kronor: Johan Magnusson, vd Första AP-fonden.

335 957 kronor: Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

350 000 kronor: Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden.

Detta gör AP-fonderna

De sex AP-fonderna har sitt ursprung i den allmänna pensionsfond som inrättades när allmän tilläggspension infördes 1960. När pensionssystemet reformerades 1998 lades Femte AP-fonden ned. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden är så kallade buffertfonder. Vid underskott i pensionssystemet hämtas pengar från fonderna, vid överskott förs pengar till dem. Sjätte AP-fonden tillförs eller fråntas dock inga pengar. Sjunde AP-fonden förvaltar kapital i premiepensionssystemet.

Lämnar inte ut uppgifter om anställdas löner

Precis som andra statliga myndig­heter omfattas AP-fonderna av offentlighets­principen. Men när Publikt begär ut ett antal uppgifter om de anställda med högst lön hänvisar samtliga fonder till affärssekretess. De gör dock olika bedömning av vilka av upp­gifterna som kan lämnas ut. Sjätte AP-fonden lämnar bara ut lönerna för de sju befattningshavare som omnämns i årsredovisningen. Det är därför osäkert om det finns andra anställda där som har högre löner.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetMitt i nedläggningen av lokalkontor startar också Arbetsförmedlingen nya kontor i Falun och Norrköping. De nya kontoren är del av en ny enhet som ska sköta kontroll av hur arbetssökande följer reglerna.
TCONyhetNu har jakten startat på en ny TCO-ordförande efter Eva Nordmark, som blivit arbetsmarknadsminister. En av flera personer som figurerar i förhandsspekulationerna som hennes efterträdare är Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.
StatsförvaltningNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka, enligt statistik från Arbetsgivarverket. 2018 hade 19,2 procent av de statsanställda utländsk bakgrund.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
MigrationsverketNyhetAntalet utvisningar som genomförs har ökat kraftigt de senaste åren, och väntas öka ytterligare, skriver Dagens Nyheter. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet att fortsätta stiga.
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.