Annons:
Skolverkets handläggare av lärarlegitimationer är ombedda att jobba övertid på helger, åtminstone fram till årsskiftet. Orsaken är att köerna för att få legitimation har växt under året.Bild:Getty Images
SKOLVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Högt tryck på Skolverkets handläggare

Fler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
Samira Said är handläggare på Skolverket.Bild:Privat

En lärare ska få sin legitimation fyra månader från det att ansökan kommit in till Skolverket. Men för tillfället får många vänta längre än så. Oväntat många ansökningar är en orsak till att kötiderna växer.

– Det går inte alltid att förutspå hur stor anstormning det kommer att vara, säger Peter Karlberg, ordförande för ST inom Skolverket till Publikt.

De omkring 40 anställda som jobbar med att handlägga lärarlegitimationer har nu blivit erbjudna att jobba övertid på helger fram till årsskiftet.

Att ansökningarna är fler än vanligt beror bland annat på en lagändring om att lärare i fritidshem ska vara legitimerade från och med 1 juli i år.

– Det var nog många fritidspedagoger som kände lite panik och skickade in sin ansökan snabbt för att hinna bli legitimerade, säger Samira Said, ledamot i STs avdelningsstyrelse och handläggare på Skolverket.

Personalen på Skolverket har jobbat helger sedan september, men än så länge har det handlat om frivillighet, enligt Samira Said. Vissa helger är det ett tiotal som jobbar över, andra är de färre.

– Jag kan inte tala för alla, men det är klart att man känner stress när vi har längre handläggningstider. Men vi har haft en flexibilitet där man kan hoppa in och jobba övertid under helgerna för att få ned handläggningstiderna, säger hon.

I år har över 1 500 lärare av de runt 13 000 som ansökt om lärarlegitimation fått vänta längre än fyra månader. I dagsläget ligger ungefär 300 ärenden där lärarna har väntat längre än den uppsatta gränsen öppna hos Skolverket, enligt siffror som Sveriges Radio Ekot tagit fram.

De ungefär 40 handläggarna är fördelade på två enheter, där vissa jobbar med ärenden där de som söker lärarlegitimation har en utländsk utbildning. I dessa fall är den acceptabla gränsen för väntetid satt till mellan fyra och sex månader.

– Vi har långa handläggningstider överlag och jobbar med att försöka få ned dem. Vi har även haft lite personalförändringar och utbildning av ny personal som tagit lite av vår tid, säger Samira Said.

STs avdelningsordförande Peter Karlberg bekräftar att personalomsättningen är högre bland dem som jobbar med handläggning av lärarlegitimationer, jämfört med resten av Skolverkets personal. 

Facket har inte agerat på att handläggarna jobbar helg, eftersom det inte handlar om tvång eller för stora uttag av övertid, enligt Peter Karlberg.

– Arbetsgivaren har naturligtvis rätt att se till att vi som myndighet fullgör arbetsuppgifterna. Det är mer att vi har en allmän bevakning på att det här sköts på rätt sätt, säger han.

Legitimation krävs för fast jobb

För att en lärare eller förskollärare ska kunna bli tillsvidareanställd krävs att han eller hon har legitimation.

Vilka ämnen som läraren får behörighet att undervisa i styrs av vilka ämnen hen läst i sin lärarutbildning.

Kravet på lärarlegitimation skulle från början införas 1 juli 2012, med övergångsregler fram till 2015. Efter att Skolverket efter en tid fått problem med att handlägga legitimationer i den takt som krävdes sattes 1 december 2013 som nytt datum.

Lärare som har en högskoleutbildning som fritidspedagog får i dagsläget arbeta med undervisning i fritidshem. Från 1 juli i år tas det undantaget bort och det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för lärare i fritidshem.

Källa: Skolverket

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.