Annons:
Skolverkets handläggare av lärarlegitimationer är ombedda att jobba övertid på helger, åtminstone fram till årsskiftet. Orsaken är att köerna för att få legitimation har växt under året.Bild:Getty Images
SKOLVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Högt tryck på Skolverkets handläggare

Fler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
Samira Said är handläggare på Skolverket.Bild:Privat

En lärare ska få sin legitimation fyra månader från det att ansökan kommit in till Skolverket. Men för tillfället får många vänta längre än så. Oväntat många ansökningar är en orsak till att kötiderna växer.

– Det går inte alltid att förutspå hur stor anstormning det kommer att vara, säger Peter Karlberg, ordförande för ST inom Skolverket till Publikt.

De omkring 40 anställda som jobbar med att handlägga lärarlegitimationer har nu blivit erbjudna att jobba övertid på helger fram till årsskiftet.

Att ansökningarna är fler än vanligt beror bland annat på en lagändring om att lärare i fritidshem ska vara legitimerade från och med 1 juli i år.

– Det var nog många fritidspedagoger som kände lite panik och skickade in sin ansökan snabbt för att hinna bli legitimerade, säger Samira Said, ledamot i STs avdelningsstyrelse och handläggare på Skolverket.

Personalen på Skolverket har jobbat helger sedan september, men än så länge har det handlat om frivillighet, enligt Samira Said. Vissa helger är det ett tiotal som jobbar över, andra är de färre.

– Jag kan inte tala för alla, men det är klart att man känner stress när vi har längre handläggningstider. Men vi har haft en flexibilitet där man kan hoppa in och jobba övertid under helgerna för att få ned handläggningstiderna, säger hon.

I år har över 1 500 lärare av de runt 13 000 som ansökt om lärarlegitimation fått vänta längre än fyra månader. I dagsläget ligger ungefär 300 ärenden där lärarna har väntat längre än den uppsatta gränsen öppna hos Skolverket, enligt siffror som Sveriges Radio Ekot tagit fram.

De ungefär 40 handläggarna är fördelade på två enheter, där vissa jobbar med ärenden där de som söker lärarlegitimation har en utländsk utbildning. I dessa fall är den acceptabla gränsen för väntetid satt till mellan fyra och sex månader.

– Vi har långa handläggningstider överlag och jobbar med att försöka få ned dem. Vi har även haft lite personalförändringar och utbildning av ny personal som tagit lite av vår tid, säger Samira Said.

STs avdelningsordförande Peter Karlberg bekräftar att personalomsättningen är högre bland dem som jobbar med handläggning av lärarlegitimationer, jämfört med resten av Skolverkets personal. 

Facket har inte agerat på att handläggarna jobbar helg, eftersom det inte handlar om tvång eller för stora uttag av övertid, enligt Peter Karlberg.

– Arbetsgivaren har naturligtvis rätt att se till att vi som myndighet fullgör arbetsuppgifterna. Det är mer att vi har en allmän bevakning på att det här sköts på rätt sätt, säger han.

Legitimation krävs för fast jobb

För att en lärare eller förskollärare ska kunna bli tillsvidareanställd krävs att han eller hon har legitimation.

Vilka ämnen som läraren får behörighet att undervisa i styrs av vilka ämnen hen läst i sin lärarutbildning.

Kravet på lärarlegitimation skulle från början införas 1 juli 2012, med övergångsregler fram till 2015. Efter att Skolverket efter en tid fått problem med att handlägga legitimationer i den takt som krävdes sattes 1 december 2013 som nytt datum.

Lärare som har en högskoleutbildning som fritidspedagog får i dagsläget arbeta med undervisning i fritidshem. Från 1 juli i år tas det undantaget bort och det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för lärare i fritidshem.

Källa: Skolverket

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.