Långa köer för lärarlegitimation

SKOLVERKET2019-11-01

Mer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.

Ekot har granskat kösituationen bland dem som väntar på att Skolverket ska utfärda en lärarlegitimation. 13 000 har ansökt om legitimation i år, och av dem har mer än vart tionde ärende tagit längre tid än de stipulerade sex månaderna. Utöver dessa 1 500 finns ytterligare 300 ärenden under behandling som hittills väntat längre än fyra månader.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna:

”Jag tycker det är förkastligt att man har så lång ärendehantering på Skolverket. Särskilt som jag vet att det är enskilda lärare som drabbas hårt. Dels så måste du ha en lärarlegitimation får att få tillsvidareanställning, dels så är det dessvärre många kommuner som vägrar att ge en rättmätig lärarlön trots att du kan visa att du har en examen”, säger hon till Ekot.

Enligt Skolverkets enhetschef Anders Rabenius beror de långa handläggningstiderna på att det kommit in fler ansökningar än väntat sedan i somras, då det började krävas lärarlegitimation även för fritidspedagoger.

”Vi har satt igång en ganska stor övertidsinsats som pågår sedan en tid tillbaka och vi har också prioriterat ren handläggning. Vi har skalat bort sådant som normalt sätt finns i vår verksamhet som till exempel utvecklingsaktiviteter”, säger Anders Rabenius till Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA