Skolverkets handläggare av lärarlegitimationer är ombedda att jobba övertid på helger, åtminstone fram till årsskiftet. Orsaken är att köerna för att få legitimation har växt under året.
Bild: Getty Images
Skolverkets handläggare av lärarlegitimationer är ombedda att jobba övertid på helger, åtminstone fram till årsskiftet. Orsaken är att köerna för att få legitimation har växt under året.

Högt tryck på Skolverkets handläggare

SKOLVERKET2019-11-05

Fler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.

En lärare ska få sin legitimation fyra månader från det att ansökan kommit in till Skolverket. Men för tillfället får många vänta längre än så. Oväntat många ansökningar är en orsak till att kötiderna växer.

– Det går inte alltid att förutspå hur stor anstormning det kommer att vara, säger Peter Karlberg, ordförande för ST inom Skolverket till Publikt.

De omkring 40 anställda som jobbar med att handlägga lärarlegitimationer har nu blivit erbjudna att jobba övertid på helger fram till årsskiftet.

Att ansökningarna är fler än vanligt beror bland annat på en lagändring om att lärare i fritidshem ska vara legitimerade från och med 1 juli i år.

– Det var nog många fritidspedagoger som kände lite panik och skickade in sin ansökan snabbt för att hinna bli legitimerade, säger Samira Said, ledamot i STs avdelningsstyrelse och handläggare på Skolverket.

Personalen på Skolverket har jobbat helger sedan september, men än så länge har det handlat om frivillighet, enligt Samira Said. Vissa helger är det ett tiotal som jobbar över, andra är de färre.

– Jag kan inte tala för alla, men det är klart att man känner stress när vi har längre handläggningstider. Men vi har haft en flexibilitet där man kan hoppa in och jobba övertid under helgerna för att få ned handläggningstiderna, säger hon.

I år har över 1 500 lärare av de runt 13 000 som ansökt om lärarlegitimation fått vänta längre än fyra månader. I dagsläget ligger ungefär 300 ärenden där lärarna har väntat längre än den uppsatta gränsen öppna hos Skolverket, enligt siffror som Sveriges Radio Ekot tagit fram.

De ungefär 40 handläggarna är fördelade på två enheter, där vissa jobbar med ärenden där de som söker lärarlegitimation har en utländsk utbildning. I dessa fall är den acceptabla gränsen för väntetid satt till mellan fyra och sex månader.

– Vi har långa handläggningstider överlag och jobbar med att försöka få ned dem. Vi har även haft lite personalförändringar och utbildning av ny personal som tagit lite av vår tid, säger Samira Said.

STs avdelningsordförande Peter Karlberg bekräftar att personalomsättningen är högre bland dem som jobbar med handläggning av lärarlegitimationer, jämfört med resten av Skolverkets personal.

Facket har inte agerat på att handläggarna jobbar helg, eftersom det inte handlar om tvång eller för stora uttag av övertid, enligt Peter Karlberg.

– Arbetsgivaren har naturligtvis rätt att se till att vi som myndighet fullgör arbetsuppgifterna. Det är mer att vi har en allmän bevakning på att det här sköts på rätt sätt, säger han.

Samira Said är handläggare på Skolverket.
Bild: Privat
Samira Said är handläggare på Skolverket.

Legitimation krävs för fast jobb

För att en lärare eller förskollärare ska kunna bli tillsvidareanställd krävs att han eller hon har legitimation.

Vilka ämnen som läraren får behörighet att undervisa i styrs av vilka ämnen hen läst i sin lärarutbildning.

Kravet på lärarlegitimation skulle från början införas 1 juli 2012, med övergångsregler fram till 2015. Efter att Skolverket efter en tid fått problem med att handlägga legitimationer i den takt som krävdes sattes 1 december 2013 som nytt datum.

Lärare som har en högskoleutbildning som fritidspedagog får i dagsläget arbeta med undervisning i fritidshem. Från 1 juli i år tas det undantaget bort och det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för lärare i fritidshem.

Källa: Skolverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA