Anders Ferbe, Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft.
Anders Ferbe, Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft.

Arbetsgivare borde uppmuntra anställda att stanna kvar i arbetslivet

DEBATT: LÄNGRE ARBETSLIV2020-12-16

Arbetskraftspotentialen är stor bland seniorer – men hindren behöver rivas för dem som både kan och vill jobba längre, skriver Anders Ferbe, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft. Han beklagar att staten inte går i spetsen för det arbetet.

Delegationen för senior arbetskraft överlämnade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen. Vår slutsats är att det, trots stora möjligheter för fler att arbeta längre, fortfarande finns olika hinder i form av åldersdiskriminering, attityder och pensionsrelaterade åldersgränser. En mängd olika ”knuffar”, nudges, påskyndar utträdet från arbetslivet.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. När politiken signalerar att fler bör arbeta längre, borde staten som arbetsgivare gå i spetsen och aktivt uppmuntra sina anställda att stanna kvar i arbetslivet. Tyvärr inte det inte fallet i dag.

Det största hindret är dock att många ser 65 år som pensionsåldern, trots att det inte längre finns någon sådan ålder i pensionssystemet.

Samtidigt som fler behöver arbeta längre är det viktigt att komma ihåg att förutsättningarna skiljer sig mellan människor. Även de som av hälsoskäl inte kan fortsätta att arbeta ska ha en värdig och trygg möjlighet till utträde från arbetslivet. Åtgärder för ett längre arbetsliv ska därför gå hand i hand med rimliga villkor för dem som inte kan arbeta.

Det finns således ingen motsättning mellan att de som kan och vill arbeta längre gör det, och att de som inte kan göra det lämnar arbetslivet tidigare. Ju fler som arbetar längre, ju bättre kan villkoren utvecklas för dem som måste sluta tidigt.

För att nå målet med fler seniorer i arbete lämnar vi i delegationens betänkande en rad förslag. Några av dem är:

1. Skapa en permanent organisation för att möjliggöra ett längre och hållbart arbetsliv för fler. Här ska staten, arbetsmarknadens parter, forskare och experter tillsammans arbeta för att ge fler möjlighet att arbeta längre. Exakt hur detta ska organiseras bör regeringen snarast besluta om.

2. Förändra attityderna till senior arbetskraft. Det är oftast inte någon större skillnad i hälsa och förmåga mellan dem som är äldre än 65 år och dem som är yngre. Tvärtom har de som i dag är 70 år motsvarande hälsa som de som var i 50-årsåldern för fyrtio år sedan. Arbetsgivare, chefer och HR-ansvariga behöver i större utsträckning förstå detta.

3. Höj åldersgränserna i de olika trygghetssystemen. Lagen om anställningsskydd ger möjlighet att kvarstå i anställning till 68 år, och till 69 år från 2023. Trots detta följer inte åldersgränserna med i övriga trygghetssystem. Dessa har fortfarande andra villkor för dem som passerat 65 år. Om fler ska kunna arbeta längre behöver de veta att också tryggheten följer med.

4. Skapa fler åldersblandade arbetsplatser. Allt fler seniorer vill och kan arbeta längre. Deras kunskaper och erfarenheter behöver tas tillvara. De är dessutom friskare, smartare och mer välutbildade än någonsin. Åldersblandade arbetsplatser borde vara lika självklart som könsblandade arbetsplatser.

5. Fler seniora förebilder. I riksdagen och massmedia är seniorer underrepresenterade. Partierna och medieägarna har ett ansvar att ge fler seniorer möjlighet att delta i samhällsdebatt och opinionsarbete.

6. Stärk det livslånga lärandet och nå ett längre arbetsliv. Kraven i arbetslivet förändras hela tiden. Möjligheten till utveckling eller karriärväxling ska inte upphöra vid en viss ålder. Utbildningssystem och studiefinansiering bör ändras så att fler ges möjlighet till livslångt lärande.

Delegationens övertygelse är att ju fler seniorer som ges möjlighet att fortsätta bidra i arbetslivet, desto starkare bygger vi individer och samhälle.

Anders Ferbe

Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Mikael S (ej verifierad) fre, 12/18/2020 - 16:31
Det är intressant att som 55+ teckna en sjukförsäkring. Redan från den åldern är du borträknad.

Försäkringsbolagens sjuk- och olycksfallsförsäkringar delar upp ersättningen i medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att du får ersättning för en bestående funktionsnedsättning. Ekonomisk invaliditet innebär att du får ersättning för förlorad arbetsinkomst, om funktionsnedsättningen leder till att du t.ex. får sämre möjligheter att arbeta heltid.

Det finns idag inget försäkringsbolag som erbjuder ekonomisk invaliditet för personer som drabbas av sjukdom eller en olycka efter 55. Det är som om den inkomst du tjänar mellan 55 och 65 år inte räknas.

Men pensionsgrundande är den. Så en sådan händelse leder dessutom till att du får sämre pension.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA