Ministern svarar inte på vår kritik i sak

DEBATT: DEBATT2017-04-19
Tre moderater besvarar Åsa Regnérs replik på deras kritik mot planerna på en ny jämställdhetsmyndighet.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, har en intressant debattstil, när hon i Publikt nr 4-2017 svarar på de invändningar mot den nya jämställdhetsmyndigheten som vi framförde i vår debattartikel i Publikt. I stället för att kommentera den konkreta kritiken kommer hon med svepande anklagelser mot Moderaterna och påstår att den som är emot den nya myndigheten är emot jämställdhet. Hennes antiintellektuella debattstil är närmast förolämpande mot Publikts läsare. Vi tror att välutbildade statstjänstemän förväntar sig att en minister argumenterar sakligt om frågor som berör ett antal av STs medlemmar.

Vi pekade i vår artikel på risken att jämställdhetsarbetet inom andra myndigheter nedprioriteras, om en särskild myndighet inrättas. Vi pekade också på det tveksamma i att en myndighet ska delta i genomförandet av jämställdhetspolitiken och samtidigt utvärdera samma politik. Om detta har ministern inget att säga.

Det mest problematiska med förslaget är dock att det riskerar att rasera väl fungerande arbete som bedrivs inom andra myndigheter och som ska flyttas till den nya jämställdhetsmyndigheten. Vi lyfte särskilt fram arbetet inom Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, där närheten till Uppsala universitet har varit en viktig framgångsfaktor. Nu ska verksamheten ryckas upp med rötterna och skickas till Göteborg.

Vi vill också framhålla den verk­samhet som Länsstyrelsen i Stockholms län har byggt upp för att bekämpa prostitution och människohandel, inklusive ett team som ger operativt metodstöd genom råd och vägledning i enskilda ärenden. Även denna verksamhet ska flyttas tvärs över riket.

Vad gäller det uppdrag som Länsstyrelsen i Östergötlands län har att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, skriver ministern att det blir kvar hos länsstyrelsen till 2020. Jo, men det tvingades ministern till på grund av en politisk kompromiss i riksdagen. Ministern ville flytta även denna spjutspetsverksamhet till Göte­borg.

Dessa verksamheter har byggts upp under en följd av år, visar goda resultat och arbetar med både kunskapsuppbyggnad och operativ verksamhet. De är också kopplade till eller integrerade i andra verksamheter på sina nuvarande verksamhetsorter. Erfarenheten från andra omlokaliseringar av myndigheter visar att det är stor risk att många av myndighetens anställda inte kommer att flytta med, särskilt inte om ursprungslokaliseringen är i eller nära Stockholm.

Dessutom ska verksamheter med ett betydande inslag av operativt arbete med enskilda fall inordnas i en myndighet vars huvudsakliga fokus kommer att vara på analysarbete och policyutveckling. Därmed är risken att myndighetens kultur och inriktning kommer att präglas av teori och inte av praktik.

Några sakliga argument för att äventyra de aktuella verksamheternas framtid – och därmed riskera att enskilda offer för relationsvåld eller människohandel drabbas – är svåra att se. Att det ska finnas så många tjänster som möjligt på den nya myndigheten är inte ett sakligt skäl.

 

Andreas Norlén, riksdagsledamot för Moderaterna och ordförande i konstitutionsutskottet.


Marta Obminska, riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot av konstitutionsutskottet.


Gunnar Hedberg, Moderaterna, tidigare kommunstyrelsens ordförande i uppsala kommun.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.