Ohållbar situation på Migrationsverket

DEBATT: DEBATT2016-11-01
Situationen på Migrationsverket är inte hållbar i längden. Myndigheten lever inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetet leder till ohälsa hos arbets­tagarna, skriver en medarbetare.

I en artikel i Pub­likt nr 11-2016 berättar fackligt förtroende­valda på Migrationsverket i Flen om hur produktionskrav och kontrollkultur stressar de anställda.

Det är ett faktum att det stora antalet prövningar innebär ett hårt tryck på myndigheten.

Målen för antalet beslut som ska tas på hela myndigheten är högt och ska nås, kosta vad det kosta vill. Som framgår av Publikts artikel jämförs enheter med varandra oavsett vilka ärendeslag man har. Vissa ärenden är lättare att avgöra, andra kräver mer handläggning och tar längre tid – men ändå ska man prestera lika mycket som alla andra. Arbets­miljö­problem följer som ett brev på posten.

Den senaste tertialrapporten inom myndigheten visar på ökade sjuktal på många enheter. Det är ett illavarslande tecken. Och efter att ha kämpat med att nå årets produktionsmål ska medarbetarna fortsätta arbeta i samma takt som de gör nu ända fram till sommarsemestern. Risken är att ohälsan ökar ytterligare.

Pressen är särskilt stor på alla visstidsanställda, och i synnerhet på dem som jobbar med asylprövning. De ska visa framfötterna och jobbar hårdare än alla andra för att slåss om en förlängning av visstidsanställningen eller en tillsvidareanställning. Det skapar en organisation där många medarbetare inte vågar säga vad de tycker eller flagga för ohälsa. Visst går det att ha förståelse för att visstids­anställningar ibland behövs, men det är ett faktum att detta också utnyttjas.

Migrationsverket lever i dag inte upp till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller särskilt två punkter.

Dels reglerna om arbetsbelastning, som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Migrationsverket har förstärkt genom att anställa historiskt många medarbetare, en åtgärd som delvis uppfyller föreskriftens krav, men samtidigt är introduktionen och utbildningen för dem som ska in i prövningsverksamheten under all kritik. Det gör att man ändå missar målet. Introduktion till asylprövning innebär i dag att man sitter med på fem utredningar för att sedan själv kastas in i arbetet. Bristen på utbildning får de nyanställda att känna osäkerhet. Samtidigt upplever erfarna medarbetare ökad arbetsbelastning eftersom de behöver lära upp många nyanställda – alltmedan produktionskraven är oförändrade.

Migrationsverket lever heller inte upp till kraven på att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Cheferna hamnar i kläm mellan anställda och ledning. Om de strukturerar om för att en medarbetare inte klarar av arbetsbelastningen eller har många jobbiga utredningar som påverkar denne som person, så får de ta smällen när enheter jämförs med varandra och de under produktions­möten får höra att deras enhet inte når upp till produktionsmålen. Cheferna på enheterna mår inte heller bra i detta.

Situationen är inte hållbar i längden. Vi riskerar att få många unga medarbetare som går raka vägen till sjukskrivning i stället för att vara arbetsföra.


En oroad medarbetare på migrationsverket.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.