»Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna«, säger Annica Ekvall, som var med när DSB First tvingades släppa trafiken i Skåne.
Bild: Henrik Rosenqvist
»Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna«, säger Annica Ekvall, som var med när DSB First tvingades släppa trafiken i Skåne.

De drabbas av bolagens prispress

FÖRDJUPNING: SPÅRTRAFIK2012-05-08

De anställda betalar priset när utländska statliga bolag dumpar priserna för att ta sig in på den avreglerade järnvägen.
– De lägger helt omöjliga anbud, sedan kapar de kostnader för att överleva och då drabbas vi, säger Björn T Johansson, ordförande för ST inom spårtrafiken.

1 maj drog Bengt-Åke Nyman, ord­förande för ST inom Västtrafik, på sig SJ-uniformen igen. Den satt bra, han körde SJs lok i 35 år innan han i december 2010 gick över till DSB Väst, som vunnit upphandlingen av region- och pendeltågstrafiken i Västsverige.

Men det spårade – om uttrycket tillåts – ur ganska snart. Beställaren Västtrafik hittade avsevärda kvalitetsbrister och i vintras sades avtalet upp.

DSB Väst, som ägs av det danska statliga företaget DSB, tvingades ersätta Västtrafik med 245 miljoner kronor. Nu tar SJ över trafiken och de 340 anställda.

– Det blir inga större förändringar, säger Bengt-Åke Nyman. Den stora var ju att vi tappade vår pension vid 60 när vi gick över till danskarna. I gengäld fick vi lite bättre betalt.

Att bolaget inte klarade uppdraget förklarar han med att planerings­systemet inte fungerade, vilket ledde till störningar i trafiken.

– Västtrafik är en jätteaffär, de under­skattade den och räknade fel.

Fiaskot var inte det första. Förra sommaren kastades DSBs bolag DSB First ut från Öresundstågen och regiontrafiken i södra Sverige. Före­taget hade fått kontrakt på trafiken med start i januari 2009 – med ett bud som låg 35 procent under SJs och 30 procent under Arrivas.

Våren 2011 var den ekonomiska ­situationen kaotisk:

– Det var en jobbig vår, minns STs sektionsordförande Annica Ekvall. Det var tal om konkurs, hot om nedskärningar och de danska cheferna sparkades. Vi förstod rätt tidigt att det riskerade att spricka. Bolaget hade lagt ett för lågt anbud och räknat alldeles för lågt på lönerna.

I juni förra året hävdes avtalet. DSBs ägare fick skjuta till uppemot 100 miljoner kronor för att klara uppdraget tills det franska företaget
Veolia tog över i december. 2012 och 2013 sköter Veolia trafiken – till betydligt hög­re kostnad. Skånetrafiken hotas av ett underskott på 120 miljoner kronor i år. Svenska skattebetalare får ta notan.

Men även personalen drabbas när Skåne­trafiken skär i kostnaderna. Nu vill man minska ombordpersonalen från två till en person per avgång, berättar Annica Ekvall.

– Det försämrar säkerheten, servicen till resenärerna och ger en sämre arbetsmiljö.

DSB kör nu bara tåg i Småland, Uppland och – i några månader till – på Roslagsbanan i Stockholms län.

I stället tar det tyska statliga företaget Deutsche Bahn, DB, marknads­andelar. DB köpte 2010 brittiska Arriva, som kör Östgötapendeln, Pågatågen i Skåne och Kinnekullebanan.

I augusti tar Arriva över »E20-blocket«, ett kontrakt på åtta år med omfattande busstrafik i Storstockholm samt Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjö­banan. Bolaget kommer då att ha omkring 3 000 anställda.

– Men de har ingen erfarenhet av lokaltåg och spårväg, bara av buss och tunga tåg, säger STs sektionsordförande Doris Philip som i augusti går över från Veolia till Arriva.

Hon förhandlar just nu med Arriva om de anställdas villkor. Arbetstiden är en stridsfråga – Arriva vill slippa garantera sammanhållna heltidspass efter­som behovet av personal är störst i rusningstrafik.

– Men det vore självmord för en fackförening att gå med på delade turer, som vi förhandlade bort för många år sedan.

Doris Philip är orolig för att de låga anbuden ska slå mot personalen:

– De lägger sig 250 miljoner lägre vid bud kring miljarden. Och de har inte mycket annat än personalen att spara på. Det blir svårt att försvara villkoren.

Deutsche Bahn äger också 60 procent av Botniatåg – SJ den resterande delen. STs ombudsman Kurt-Åke Sjöström förhandlade fram avtalet med företaget.

– Tyskarna kom upp och ville förhandla fram längre arbetstid med 14 timmars omloppstid. Men vi gav oss inte och fick behålla 12 timmar som är normalt. Jag misstänker att de lade ett lågt anbud för att ta sig in.

Även den norska staten är aktiv i Sverige. Det statliga bolaget NSB äger Tågkompaniet, som kör tåg i Gävleborg, Bergslagen och Värmland samt viss trafik mellan Karlstad och Oslo – och som har ekonomiska problem:

– Underhållskostnaderna skenar, säger Leif Fagerström som är ordförande för ST inom bolaget. Men vi kan inte ha lägre bemanning än i dag. ­Företaget ville att alla skulle sänka ­lönen med 200 kronor i månaden, men i stället avstod vi en miljon ur bonussystemet. Jag tror att de klarar krisen.

Såväl Socialdemokraterna som regeringspartierna är i grunden positiva till avregleringarna, men trafik­utskottets ordförande Anders Ygeman (S) är ändå kritisk:

– Flera aktörer har lagt för låga anbud för att vinna marknadsandelar. I vissa fall tangerar de laglighetens gräns. Det är inte vettigt att utländska statliga aktörer dumpar priser. Vi måste ställa högre krav vid upphandlingarna.

Han anser att systemet behöver ses över:

– Vi har nått en gräns där systemet är för uppsplittrat och svårt att överblicka. Det behövs en bred översyn av både underhåll och trafik.

Anders Ygeman, trafikutskottets ordförande (S).
Anders Ygeman, trafikutskottets ordförande (S).

Utländska aktörer på svenska spår

Deutsche Bahn, DB
  • Ägs av tyska staten. 293 000 anställda i 130 länder, omsatte i fjol 340 miljarder kronor. Äger DB Regio Sverige AB, köpte 2010 brittiska Arriva och äger Botniatåg tillsammans med SJ. Kör Botniabanan, Kinnekullebanan, Pågatågen i Skåne, Östgötapendeln samt från 20 augusti Roslagsbanan och fyra lokaltågslinjer i Storstockholm.
Danske Statsbaner, DSB
  • Ägs av danska staten. 10 000 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Drev tidigare regiontrafik i södra och västra Sverige i bolaget DSB First, där DSB ägde 70 procent och börsnoterade skotska First Group 30 procent.Kör Krösatågen i Småland och Upptåget i Uppland. Äger 60 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti.
Norges statsbaner, NSB
  • Ägs av norska staten. 12 800 anställda, omsatte i fjol 14 miljarder kronor. Köpte 2007 Svenska Tågkompaniet AB. Kör X-tåget i Gävleborg, Tåg i Bergs­lagen, regiontrafiken i Värmland samt viss trafik Karlstad–Oslo. Äger 40 procent av Roslagståg, som kör Roslagsbanan fram till 20 augusti. Kör även godstrafik genom Cargo Net AB.
Veolia Environment
  • Tidigare Connex. En börsnoterad koncern med bas i Frankrike. 317 000 anställda, omsatte i fjol 270 miljarder kronor. Äger även Linjebuss. Kör Mittnabotåget Sundsvall–Trondheim, Kustpilen Kalmar–Linköping och spårvägstrafik i Norrköping. Tog i julas över Öresundstågen från DSB First. Kör fyra lokaltågslinjer i Stockholm till 20 augusti.
Mass Transit Railway, MTR
  • Börsnoterades 2000 men ägs till över 75 procent av Hongkongs regering. Har 21 000 anställda, omsatte i fjol 27 miljarder kronor. Kör tunnelbanan i Stockholm.
Macquarie Group
  • Ett australiskt investeringsbolag. Äger A-Train AB som kör Arlanda Express.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.