Fackets konsulter kan stötta vid kris

FÖRDJUPNING: ARBETSTAGARKONSULTER2017-11-22
När arbetsgivaren vill lägga ned lokalkontoret, skära ned på personal eller outsourca verksamheter kan det vara svårt för facken att sätta emot. Men de kan vässa argumenten med hjälp av en arbetstagarkonsult.

– De lokala facken ställer sig ofta frågande till varför arbetsgivaren vill förändra, om man har räknat rätt och hur de kort- och långsiktiga konsekvenserna ser ut, säger arbetstagarkonsulten Mikael Eriksson på konsult­firman ATK.

I både privat sektor och i staten finns avtal som ger de lokala facken rätt att inför större förändringar anlita en arbetstagarkonsult på arbetsgivarsidans bekostnad. Till skillnad från anställda fackliga ombudsmän, som är experter på avtal och arbetsrätt, kan konsulterna mycket om strukturförändringar, säger Mikael Eriksson.

Konsulten nagelfar arbetsgivarens förslag och kan komma med förslag till förändringar. I ungefär en tredjedel av uppdragen leder arbetet till modifieringar i arbetsgivarens planer, enligt en utvärdering som ATK gjort.

Bäst är det om konsulten kommer in i ett tidigt skede, påpekar Mikael Eriksson.

– Så är det ofta i offentlig sektor. Då finns möjlighet att påverka exempelvis tidsplan eller vissa delar av omstruktureringen. På myndigheterna får vi också ofta mera tid på oss och kan göra ett bättre jobb.

Under senare år har dock uppdragen blivit färre, både i staten och i den privata sektorn. Mikael Eriksson tror att en orsak är att många fackliga företrädare inte känner till att möjligheten finns.

– Man skulle önska att fack­för­bunden tog upp den mer regelbundet i sina utbildningar.

En av många arbetsrättsliga reformer

  • Rätten att anlita arbets­tagarkonsulter tillkom i efterdyningarna av ny arbetsrättslig lagstiftning på 1970-talet – såsom medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och förtroendemannalagen.
  • I staten gäller avtalet Sam­verkan för utveckling, som säger att en konsult får anlitas "inför en förestående förändring eller rationalisering som planeras av myndigheten och som har väsentlig betydelse för verksamhetens omfattning och de anställdas sysselsättning".
  • Liknande formuleringar finns i avtal på den privata sidan sedan början av 1980-talet.

Facken beslutar om konsulter i staten

På myndigheterna är det de fackliga organisationerna som fattar beslut om att arvodera en arbetstagarkonsult, efter ansökan från lokala fack. Det sker via det partsammansatta organet Partsrådet, där medel finns avsatta. På den privata sidan krävs förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.