Praktiksatsning nådde inte målen

SÅ GICK DET2021-06-21

Redan 2016 fick statliga myndigheter i uppdrag att ge nyanlända och personer med funktionsnedsättning praktik. Hittills är resultatet klent.

DÅ:

De statliga myndigheterna fick 2016 i uppdrag från regeringen att varje år ta emot 1 000 praktikanter. Platserna skulle gå till nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Kriminalvården åtog sig att ta emot 450 praktikanter under de två första åren. Dåvarande HR-­direktören Johan Modin konstaterade i en intervju med Publikt att Kriminalvården har ett stort rekryteringsbehov och hoppades att några av praktikanterna skulle söka jobb på myndigheten efter sin praktik.

NU:

Kriminalvården har under en fyraårs­period tagit emot 92 praktikanter, enligt en rapport från Statskontoret, som haft regeringens uppdrag att följa upp satsningen på praktikanter i staten. I stället för de utlovade 450 platserna under en tvåårsperiod blev det alltså ungefär en femtedel – på dubbla tiden.

Att målet inte nåtts beror enligt Kriminalvårdens ställföreträdande HR-direktör Martin Klaar på att myndigheten i stället valt att satsa mer på moderna beredskapsjobb, en annan statlig praktikform som passat myndigheten bättre.

– Vi hade ambitionen att satsa på praktik i staten först. Men när det andra uppdraget kom, moderna beredskapsjobb, så såg vi att det lämpade sig bättre för oss. Det gjorde att vi lade mer kraft och resurser där, vilket senare faktiskt också ledde till att många kunde få en tjänst inom Kriminalvården, säger han.

Enligt Martin Klaar tog Kriminalvården emot omkring 100 praktikanter inom ramen för moderna beredskapsjobb. Den praktikformen avskaffades dock i samband med att reformeringen av Arbets­förmedlingen inleddes 2019.

Uppdraget om praktik i staten gällde till en början mellan 2016 och 2018 men har nu förlängts till 2024. Även pandemin har satt käppar i hjulet för mot­tagandet av praktikanter, konstaterar Martin Klaar.

– Hemarbetet har ställt till det en hel del för oss. Vi har framför allt tagit emot praktikanter utanför den klientnära verksamheten, där så många som möjligt nu jobbar hemma, säger han.

I vilken utsträckning Kriminalvården kommer att ta emot praktikanter när pandemin är över är än så länge oklart.

– Beslutet om hemarbete gäller just nu, och det är där vårt fokus ligger. Det är väldigt svårt att ta emot en praktikant när vi inte är på plats. Men när det blir aktuellt igen kommer vi att titta på det, säger Martin Klaar.

Även i statsförvaltningen som helhet har satsningen på praktik i staten misslyckats med att nå målet. Många myndigheter har bara tagit emot några enstaka personer. Antalet nyanlända som fått praktikplats har mellan 2016 och 2020 legat på ­ungefär 60 procent av det antal som satts som mål. För personer med funktionsnedsättning är motsvarande siffra 25 procent. Antalet mottagna praktikanter har också minskat varje år under perioden.

Enligt Statskontoret finns det flera förklaringar till att målen inte nåtts. Bland annat handlar det om svårigheter att hitta lämpliga arbetsuppgifter och brister i samarbetet med Arbetsförmedlingen, som haft ansvaret för hanteringen av praktikplatserna.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.