Bild: Saga Bergebo

Trygghet på jobbet viktigt för facket

FÖRDJUPNING: VAL 20182018-05-15

Fler statsanställda som kan dela på arbetsbördan är den viktigaste valfrågan för facket, säger STs ordförande Britta Lejon. Publikt har frågat de åtta riksdagspartierna om deras syn på arbetsmarknadspolitiken.

Inför riksdagsvalet kommer Pub­likt att skildra de politiska skiljelinjerna mellan riksdagens partier.

Första delen handlar om arbetsrätt, där förändrade turordningsregler, inskränkningar i strejkrätten och sänkt a-kassa är exempel på vad som står på spel, när partierna får svara.

För STs ordförande Britta Lejon är stress, sjukskrivningstal och en alltför hög arbets­belastning inom staten de viktigaste frågorna för politiken att hantera:

– Arbetsvillkoren måste förbättras. Om jag bara ska välja en valfråga så är det att vi behöver fler händer för att klara av arbetsbördan.

Hon påpekar att ST är partipolitiskt oberoende.

– Det innebär att vi inte samarbetar med eller stöttar något parti. Vi driver våra krav utifrån de beslut som tas på kongresserna och i andra beslutsorgan.

De borgerliga partierna menar att lagen om anställningsskydd, las, måste förändras. De vill låta kompetens snarare än anställningsår ge företräde i turordningslistorna.

Ett alternativ som ger minskad trygghet på jobbet, säger Britta Lejon.

– Det finns väl inget fack som tycker att det är bra att ändra på turordningsreglerna. Redan i dag är kompetensen avgörande när man drar ned på en arbetsplats och det ger också las förutsättningar för.

Om de rödgröna vinner valet är Britta Lejon orolig för att omlokaliseringarna av myndigheter ska fortsätta.

– Staten ska finnas för alla, oavsett var man bor, och myndigheterna ska finnas även utanför storstäderna. Men det är inte bra att flytta på befintliga myndigheter.

En myndighet som står i fokus i den politiska debatten är Arbetsförmedlingen. Vid valvinst lovar alliansen att lägga ned den och privatisera matchningen mot arbetsmarknaden.

– Det är inte bra. Snarare är lösningen på dagens och morgondagens behov på arbetsmarknaden bättre utbildningspolitik, säger Britta Lejon.

LÄS VIDARE: Åtta partier om arbetsrätt och arbetsmarknad.

ÄMNEN:

Val 2018
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.