Annons:

Debatt

Debatt

Publikts debattsidor är öppna för alla. Vill du delta i debatten, skicka ditt bidrag på debatt@publikt.se. Du får skriva under signatur om du vill, men för att kunna publicera ditt bidrag behöver redaktionen ha ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Här hittar du de debattartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa debatten i Publikt genom att prenumerera på RSS-flödet.

Debatt: UtbildningDebattDe mindre högskolorna har lättare än de större universiteten att erbjuda ett flexibelt utbildningsutbud som svarar mot de behov som uppstår när efterfrågan på livslångt lärande uppstår, skriver Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle, tillsammans med två av sina kolleger. De efterfrågar en förändrad modell för fördelning av pengar till lärosäten och en större satsning på utbildning från näringslivets sida.
Debatt
DebattKronofogdens beslut att stänga lokala kontor på flera mindre orter, bland dem Hudiksvall, är dåligt underbyggt, skriver riksdagsledamöterna Ulla Andersson, V, och Lars Beckman, M. De vill att regeringen ska ingripa och stoppa nedläggningsplanerna.
Debatt: JämställdhetDebattStaten som arbetsgivare borde vara ett föredöme i arbetet för ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Men i dag är verkligheten en annan, skriver Anita Harriman och Sara Jonasson Ginters. I kvinnodominerade yrken inom staten är lönen i genomsnitt 9 procent eller 3 400 kronor lägre per månad än i andra jämförbara yrken, visar Lönelotsarnas granskning.
Debatt: KorruptionDebattDet är viktigt att dra lärdomar av de korruptionsfall som inträffat på myndigheter, och bygga upp system och kulturer som motverkar korruption, skriver Institutet mot mutors generalsekreterare Natali Engstam Phalén.
JustitieombudsmannenDebattDet behövs en översyn av det regelverk som styr JOs verksamhet, anser chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning. Ett område som bör ses över, skriver hon, är JOs utredningsmöjligheter när en myndighet lagt ut verksamhet på en privat aktör. Också användningen av automatiserat beslutsfattande leder till komplexa rättsliga frågor, konstaterar hon.
Debatt
Debatt: HögskolanDebattUniversitet och högskolor måste hitta nya former för att förebygga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet på alla nivåer, skriver Malmö universitets rektor Kerstin Tham. Det nationella program mot sexuella trakasserier inom akademin som nu pågår, och drivs av flera universitet gemensamt, är bara en början, framhåller hon.
Debatt: StatsförvaltningenDebattTillitsdelegationen efterlyste i sitt betänkande en utvecklad och förbättrad dialog mellan regeringen och myndigheterna. Det är ett bra förslag som skulle leda till en ännu mer kvalitativ och effektiv statsförvaltning, skriver Björn Brorström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och tidigare rektor för lärosätet.
Debatt: ArbetsförmedlingenDebattDet vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka, skriver Börje Hörnlund, tidigare arbetsmarknadsminister för Centerpartiet, om Arbetsförmedlingens omstöpning. Att som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på myndighetens tidigare generaldirektör är fegt, anser han.
Debatt
Debatt: ArbetsförmedlingenDebattDet innebär stora utmaningar att genomföra en privatisering av stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet på det sätt som regeringen och dess samarbetspartier planerar, skriver fyra forskare som studerat etableringsreformen och försöket med privata etableringslotsar. De pekar på svårigheter att utforma fungerande modeller för ersättning och uppföljning, svårigheter för de inblandande aktörerna att samordna sig, samt gränsdragnings- och ansvarsproblem.
Debatt: FörsäkringskassanDebattBland Försäkringskassans anställda finns en frustration över att den vilja som uttrycks av politiker i samhällsdebatten inte avspeglas i lagstiftningen eller i regeringens uppdrag till myndigheten, skriver Thomas Åding, vice ordförande för ST-avdelningen på myndigheten. För att värna förtroendet för myndigheten krävs ett målmedvetet agerande från politiska beslutsfattare och myndighetens ledning, anser han.
Debatt: JämställdhetDebattStatliga myndigheter lever inte upp till lagens krav på att göra årliga lönekartläggningar. Men ST har flera möjligheter att driva på, som förbundet i dag inte använder sig av, för att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar och för att arbetet med lönekartläggningar ska fungera bättre, skriver Lena Bjurving och Eberhard Stüber, styrelseledamöter i STs avdelning på Jämställdhetsmyndigheten.
Debatt: ArbetsförmedlingenDebattArbetsförmedlingen har misslyckats och att göra om myndigheten i grunden är därför helt nödvändigt, skriver Caspian Rehbinder, programansvarig för arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro. Han anser att uppdraget måste tydliggöras och att de privata inslagen måste stärkas.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Debatt