Facket måste stå upp för människovärdet

LEDARE2015-10-28
Fackförbunden kan bidra med konstruktiva förslag till lösningar på flyktingkrisens utmaningar. Fackföreningsrörelsen måste också vara en tydlig röst i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

De fackliga organisationerna har en viktig uppgift i att verka för ett samhälle och ett arbetsliv där alla kan känna sig trygga och har möjlighet att delta på lika villkor. I STs stadgar uttrycks denna värdegrund i formuleringen att förbundet ska arbeta för »humanismens och demokratins idéer där människovärdet är okränkbart, och alla människor lika värda«.

När dessa värden utmanas i ord och handling, som i dagens Sverige, är det nödvändigt att stå upp för dem. En rörelse som bygger på alla människors lika värde och rätt måste stå i främsta ledet i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

På den enskilda arbetsplatsen kan facket arbeta mot diskriminering och kränkningar, och för en kultur där olikheter bejakas. Om någon ger uttryck för rasistiska eller främlingsfientliga åsikter kan den som i och med sitt medlemskap skrivit under på STs värdegrund göra en insats genom att förklara och försvara humanismens och demokratins idéer.

Facket och dess företrädare bör ta strid för dessa idéer även på andra arenor. Fackligt förtroendevalda är viktiga opinionsbildare som kan påverka andra, och det är viktigt att de deltar i samhällsdebatten.

Ett exempel på hur den fackliga värdegrunden kan komma till uttryck är de politiska krav som fackföreningsrörelsen formulerat i en situation när stora mängder män­ni­skor riskerar livet på flykt från krig och förtryck. Europa måste skapa säkra och lagliga vägar för dem som flyr från Syrien, säger STs ordförande Britta Lejon i ett uttalande. Som Publikt berättar i detta nummer kräver också Europafacket att EU-länderna ska ta ett större ansvar. 

Även i den inhemska diskussionen om hur de asylsökande som nu kommer till Sverige ska tas emot på bästa sätt, kan de fackliga organisationerna med utgångspunkt i sin värdegrund vara konstruktiva krafter. Som företrädare för anställda i de verksamheter som arbetar med flyktingmottagande har fackförbunden dessutom unika kunskaper och kan föra fram medarbetarnas perspektiv.

ST har uppmärksammat att Migrationsverket och dess anställda i en extrem situation måste ges förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. Och när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i våras bjöd in arbetsmarknadens parter för att diskutera snabbspår in i arbetslivet för nyanlända framförde ST att de statliga arbetsgivarna bör agera för att fler med utländsk bakgrund ska kunna få arbete i staten. Förbundet har föreslagit en modell med praktikperioder som varvas med specialkurser i svenska och svensk statsförvaltning. 

ST och andra fackliga organisationer måste fortsätta att formulera sådana konkreta och konstruktiva förslag som kan bidra till lösningar på flyktingkrisens utmaningar. Men också att okuvligt bekämpa rasism och främlingsfientlighet och stå upp för humanism, demokrati och människovärdets okränkbarhet. Det är budskap som behövs i samhällsdebatten.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.