15 myndigheter tvångsansluts till tjänster

STATSFÖRVALTNING2019-08-23
Trots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången åläggs nu femton statliga myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.

I slutet av förra året skrev Publikt om att flera av de myndigheter som föreslogs bli föremål för tvångsanslutning till Statens servicecenter, SSC, var kritiska mot förslaget. En anledning som lyftes fram var säkerhetsbrister.

Trots det väljer nu regeringen att gå vidare. I en promemoria från finansdepartementet föreslås en ny bestämmelse i förordningen om statliga myndigheters användning av SSCs tjänster, att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig. Syftet är enligt regeringen att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.

Enligt en rapport från SSC till regeringen har anslutningen till SSCs tjänster på frivillig väg inte gett tillräckliga volymer för att åstadkomma en bred effektivisering av den statliga ekonomiadministrationen. Samordning av beställnings- och fakturahanteringen skulle enligt promemorian öka möjligheterna att få in fler beställningar och fakturor i elektroniska och automatiserade flöden. Samordningen kan ge ytterligare stora besparingar på sikt, eftersom det ger förutsättningar för att utnyttja statens stordriftsfördelar.

Förslaget innebär att SSC behöver rekrytera cirka 50 årsarbetskrafter. Dessa kommer att lokaliseras till Kiruna. Hos de övriga myndigheterna kan det bli övertalighet. Enligt promemorian ska de berörda myndigheterna tillämpa Las bestämmelser om övergång av verksamhet.

Dessa myndigheter berörs av promemorians förslag

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungliga tekniska högskolan

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Socialstyrelsen

Statens institutionsstyrelse

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

Åklagarmyndigheten

Enligt förslaget ska myndigheterna ha anslutit sig senast 1 januari 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.