Riksåklagare Petra Lundh.
Bild: Thomas Carlgren
Riksåklagare Petra Lundh.

Åklagarmyndigheten välkomnar satsning

ÅKLAGARMYNDIGHETEN2022-11-03

Riksåklagare Petra Lundh välkomnar regeringens satsning på åklagarna. I regeringens förslag till förstärkningar av rättsväsendet ingår ett tillskott till Åklagarmyndigheten med sammantaget över 850 miljoner kronor fram till 2025.

”Det är ett välkommet tillskott för att vi ska kunna fortsätta rekrytera nya åklagare. Vi behöver också rekrytera fler revisorer och analytiker som hjälper åklagare att öka effektiviteten i omfattande utredningar. Vi måste kunna möta den komplexa brottsligheten i det allvarliga läge vi har i dag. Hela rättsväsendet står inför stora utmaningar med den grova gängkriminaliteten”, kommenterar riksåklagare Petra Lundh regeringens budgetförslag i ett pressmeddelande.

Åklagarmyndigheten har enligt pressmeddelandet i dagsläget totalt 1 779 anställda. Av dessa är 1 163 åklagare. Det finns sjutton revisorer och fem analytiker i verksamheten. Åklagarrevisorernas huvuduppgift är att biträda åklagarna med att spåra och säkra pengar och andra tillgångar som kommer från kriminell verksamhet. Genom en finansiell utredning kartläggs en misstänkt persons tillgångar för att undersöka om det är rimligt att personen fått tillgångarna på laglig väg. Analytiker är en relativt ny funktion på Åklagarmyndigheten, vars uppgift är att stötta åklagare i omfattande utredningar genom att analysera, kartlägga och rekonstruera händelseförlopp.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA