Allt fler får sjukpenningen indragen

SOCIALFÖRSÄKRING2018-05-29
Antalet personer som får sin sjukpenning indragen av Försäkringskassan har fyrdubblats de senaste tre åren, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Myndigheten ifrågasätter rättssäkerheten.

Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat markant sedan år 2014, konstaterar ISF i en ny rapport. År 2014 var det 1,2 procent av de sjukskrivna som fick sjukpenningen indragen. Förra året hade andelen ökat till 5,8 procent. Dessutom varierar andelen indragningar kraftigt över landet.

”Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet”, konstaterar projektledaren Martin Söder i ett pressmeddelande.

ISFs granskning svarar inte på vad de kraftiga variationerna beror på, men myndigheten anser att det är angeläget att undersöka orsakerna till variationen och att följa utvecklingen.  När ISF granskat andelen personer som fått sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan under 2017 visade det sig att 23 procent fick sjukpenningen indragen i Norrbotten, medan siffran för Östergötland var 5,2 procent.

Enligt rapporten är det inte möjligt för ISF att slå fast på vilken nivå andelen som får sjukpenningen indragen borde ligga på, men att det är bekymmersamt att variationen är så stor:

”Om det inte finns godtagbara förklaringar till skillnaderna är det angeläget att andelen personer som får sin sjukpenning indragen ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet. Annars finns det risk för att sjukförsäkringens legitimitet urholkas. Orsakerna till de kraftiga variationerna av indragningar bör studeras närmare”, skriver ISF.

En möjlig förklaring till det ökande antalet indragningar kan enligt ISF vara att det mål som regeringen slog fast år 2015, om att sjukpenningtalet inte ska överstiga 9,0 dagar i december 2020, har påverkat Försäkringskassans styrning. Det är också möjligt att Försäkringskassans styrning har gjort att myndigheten har beslutat om fler indragningar av sjukpenning än tidigare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.