Alltför låga krav på arbetssökande

ARBETSFÖRMEDLINGEN2017-11-16
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen gjort fel bedömning om vad som är ett lämpligt arbete i åtta av tio granskade ärenden.

Lämpligt arbete är ett centralt begrepp inom arbetslöshetsförsäkringen och regleras i lagen om a-kassa och i IAFs föreskrifter. Det syftar på vilka slags jobb som den arbetssökande ska söka och acceptera för att ha rätt till a-kassa. IAF har granskat hur Arbetsförmedlingen och vissa a-kassor tillämpar reglerna för lämpligt arbete.

IAF riktar i sin rapport allvarlig kritik mot hur Arbetsförmedlingen bedömer vad som är lämpligt arbete. Det kan medföra en risk för att omställningstiden till annat arbete förlängs, skriver IAF.

IAF riktar också allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingen sällan eller aldrig underrättat a-kassan när den arbetssökande inte utvidgat sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. Enligt reglerna ska den arbetssökande som söker a-kassa vidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde i takt med att arbetslösheten fortgår.

IAF kritiserar dessutom Arbetsförmedlingen för att se mellan fingrarna när det gäller vad som är godtagbara skäl för att inte ta lämpliga arbeten. Godkända hinder är medicinska skäl eller familjeskäl. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen inte följt upp om den arbetssökande gjort något för att undanröja hinder. Det finns också i många ärenden brister i Arbetsförmedlingens dokumentation för att kunna avgöra om det föreligger hinder eller inte. Arbetsförmedlingen har också i bara vartannat ärende underrättat a-kassan när den arbetssökande inte sökt anvisat arbete.

I ett pressmeddelande skriver Arbetsförmedlingen att myndigheten sedan länge är medveten om bristerna kring hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen och håller med om den kritik som framförs. Enligt pressmeddelandet påbörjade myndigheten ett omfattande förändringsarbete redan i maj 2015 som hösten 2015 resulterade i en strategi som nu håller på att genomföras.

”Vi fortsätter med dialogen med IAF och arbetslöshetskassorna om de delar i regelverket som är svåra att tillämpa. Det pågår också ett internt förenklingsarbete så att verksamheten enkelt kan tillämpa regelverket i de delar där vi själva behöver förbättra vårt stöd till kärnverksamheten. Exempelvis kommer ett stort antal handläggarstöd inom detta område att slås ihop till ett”, skriver sektionschefen Björn Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.