Bild: Kriminalvården

Allvarlig JO-kritik mot Hallfängelset

KRIMINALVÅRDEN2022-11-15
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården sedan anstalten Hall vid två tillfällen öppnat och granskat brev från intagna till Kriminalvårdens huvudkontor. Det inträffade är enligt JO helt oacceptabelt.

Två intagna vid Hall-anstalten anmälde i våras till JO att deras försändelser adresserade till Kriminalvårdens huvudkontor hade öppnats och granskats av anstaltens personal. Den ene anmälaren uppger att säkerhetsavdelningens samordnare sagt att man ”alltid gör så”.

I ett svar till JO skriver Kriminalvården att personal vid anstaltens säkerhetsavdelning har missuppfattat bestämmelsen om så kallad myndighetspost och inte tänkt på att ett brev till Kriminalvården också är till en myndighet. De har uppfattat att de ska granska dessa brev utifrån Kriminalvårdens föreskrifter om granskning av försändelser till och från en intagen i säkerhetsavdelning.

”Det är något svårt att förstå hur bestämmelsen kring så kallad myndighetspost kan missförstås på så sätt att förbudet mot granskning inte omfattar brev från en intagen till just Kriminalvården. Den felaktiga hanteringen upphörde dagen efter att anmälan kom regionkontoret Stockholm tillhanda”, skriver myndigheten till JO.

I beslutet uttalar JO att det är ytterst anmärkningsvärt att personal med uppgift att hantera intagnas försändelser inte har haft insikt i att brev från intagna till Kriminalvården utgör myndighetspost och därmed omfattas av förbudet mot granskning:

”Det inträffade är givetvis helt oacceptabelt och anstalten förtjänar allvarlig kritik. Avslutningsvis noterar jag att anstalten genast vidtagit nödvändiga åtgärder och att den felaktiga tillämpningen ska ha upphört”, skriver JO Katarina Påhlsson i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.