Allvarlig JO-kritik mot Kronofogden

KRONOFOGDEN2020-06-16
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kronofogden för brister i planeringen av myndighetens nya it-system, vilket lett till alltför långa handläggningstider.

JO fick under förra hösten in många anmälningar med klagomål mot Kronofogden om hanteringen av betalningsförelägganden. Nu har JO utrett fem av ärendena och konstaterar att myndigheten legat efter med registreringen av manuella ansökningar.

Enligt JO beror den långsamma hanteringen på ett nytt it-system som infördes under 2019. I samband med bytet har handläggningstiderna blivit oacceptabelt långa, ett problem som varat under nästan ett års tid. Skillnaden i handläggningstid mellan de it-baserade ansökningarna och de manuellt hanterade har under perioder varit markant. Detta har lett till olägenheter för enskilda, konstaterar JO.

Bristerna har inneburit att Kronofogden inte har följt det skyndsamhetskrav som enligt tryckfrihetsförordningen gäller för handlingsutlämnande, konstaterar JO. Myndigheten har inte levt upp till kraven på bland annat service, information och effektivitet, och det har varit svårt för enskilda att komma i kontakt med myndigheten. Dessutom har informationen på Kronofogdens webbplats varit bristfällig, och myndigheten har inte följt underrättelseskyldigheten enligt förvaltningslagen när ärenden väntas bli försenade.

”Bristerna har lett till och riskerat leda till stora olägenheter för enskilda. Detta är allvarligt. Jag vill understryka att det är ledningens ansvar att se till att myndighetens uppgifter utförs på ett sätt som är rättssäkert, effektivt och enkelt. Kronofogdemyndigheten förtjänar sammantaget allvarlig kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.