Allvarlig kritik mot Migrationsverket och Polisen

MIGRATIONSVERKET2021-12-21
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot både Migrationsverket och Polismyndigheten för att en man vars utvisningsbeslut upphört att gälla ändå utvisats till Somalia. Även migrationsdomstolen får kritik.

Migrationsverket beslutade 7 augusti 2015 att en aslysökande skulle utvisas. Fyra år senare, 8 augusti 2019, beslutade Polismyndigheten att mannen skulle tas i förvar eftersom det fanns ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Mannen hade tidigare avvikit och i samtal uppgett att han inte hade för avsikt att lämna landet. Migrationsverket verkställde förvarsbeslutet och 13 dagar senare utvisades mannen av polisen. Beslutet att mannen skulle tas i förvar överklagades till migrationsdomstolen, som inte ändrade Polismyndighetens beslut.

Sedan utvisningen genomförts upptäcktes det att utvisningsbeslutet hade upphört att gälla innan Polismyndigheten beslutade om verkställighetsförvar. Ett beslut om utvisning preskriberas automatiskt fyra år från att det vunnit laga kraft. JO konstaterar därför att det inte funnits någon laglig grund för Migrationsverket att ta mannen i förvar, och inte heller för polisen att verkställa utvisningen.

JOs utredning visar att den felaktiga hanteringen berodde på att Migrationsverket registrerat fel datum för när utvisningsbeslutet vunnit laga kraft i sitt ärendehanteringssystem. Den felaktiga uppgiften hade sedan utan någon närmare kontroll förts in i Polismyndighetens system.

Mannen utvisades och var dessförinnan frihetsberövad i 13 dagar utan laglig grund, vilket enligt JO är fullständigt oacceptabelt.

”Ett frihetsberövande är en av de mest ingripande former av myndighetsutövning som kan riktas mot en enskild. Av den anledningen måste man ställa särskilda krav på de myndigheter som är delaktiga i frihetsberövandet när det gäller att kontrollera om det finns laglig grund för åtgärden”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.  

JO konstaterar i sin dom att ärendet aktualiserat vilka kontroller en myndighet måste göra för att försäkra sig om att det finns laglig grund för ett beslut eller en viss åtgärd som innefattar tvång mot en enskild. Även frågor om migrationsdomstolens utredningsansvar har aktualiserats.

”Det som har förekommit i ärendet är som jag redan konstaterat fullständigt oacceptabelt och jag riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten och Migrationsverket för de brister jag pekat på. Migrationsdomstolen uppfyllde inte sin utredningsskyldighet och kritiseras för det”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.