Andelen kvinnliga professorer har ökat något

HÖGSKOLAN2022-06-17

Professorerna är den minst jämställda personalkategorin i högskolan, men andelen kvinnor ökar, visar Universitetskanslersämbetets statistik. Under 2021 var 32 procent av professorerna kvinnor och 68 procent män.

Professorer är den anställningskategori inom högskolan där könsfördelningen är minst jämn, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i ett pressmeddelande. Trots att könsfördelningen fortfarande är ojämn har andelen kvinnor ökat stadigt över tid. Sedan föregående år har andelen ökat med 1 procentenhet, från 31 till 32 procent. 2001 var andelen 14 procent.

Inom övriga anställningskategorier varierar andelen kvinnor från 45 procent bland forskande och undervisande personal med doktorsexamen till 60 procent bland adjunkterna. Enligt UKÄ fortsätter antalet anställda med forskande och undervisande arbetsuppgifter att öka. Antalet kvinnor har ökat från 11 300 till 15 200 heltidsekvivalenter mellan år 2010 och 2021. Antalet män ökade från 15 200 till 17 200 heltidsekvivalenter under samma tidsperiod.

Omkring 70 procent av all forskande och undervisande personal återfinns vid landets tio största lärosäten. Lunds universitet och Uppsala universitet hade 2021 3 500 respektive 3 300 heltidsekvivalenter anställda, vilket var fler än några andra lärosäten. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 900 anställda heltidsekvivalenter.

Lektor är den vanligaste kategorin bland forskande och undervisande personal. Nästan var tredje anställd, 31 procent, tjänstgjorde som lektor, vilket motsvarar 9 900 heltidsekvivalenter. 16 procent är anställda som professorer, vilket innebär 5 300 heltidsekvivalenter. 5 100 är anställda som adjunkter, 4 800 heltidsekvivalenter är forskande och undervisande personal utan doktorsexamen medan 3 600 har doktorsexamen. Lika många, 3 600 heltidsekvivalenter, har meriteringsanställningar.

Andelen anställda med tidsbegränsad anställning har enligt UKÄs statistik minskat över tid. Under 2021 hade 27 procent en tidsbegränsad anställning. Sedan 2010 har andelen kvinnor med tidsbegränsad anställning minskat från 39 till 27 procent, och bland männen har andelen minskat från 32 till 26 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA