Anmälningar om arbetsmiljön ofta otydliga

ARBETSMILJÖ2022-04-28

Skyddsombud skriver många gånger alltför otydliga anmälningar till Arbetsmiljöverket. Följden blir att myndigheten får svårt att agera, säger forskaren Maria Steinberg till Du & Jobbet.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt och författare till boken Skyddsombudsrätt, har på uppdrag av Arbetsmiljöverket granskat 100 så kallade 6:6a-anmälningar till myndigheten. Anmälningar enligt den paragrafen i arbetsmiljölagen innebär att skyddsombudet begär åtgärder rörande arbetsmiljön eller arbetstiderna. Granskningen har specifikt gällt anmälningar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, och ingår i Arbetsmiljöverkets pågående utvärdering av den föreskrift om OSA som infördes 2015.

Maria Steinberg anser att den föreskriften har stor betydelse för kvinnors arbetsmiljö – till skillnad från många andra delar i arbetsmiljölagen som är skrivna för typiskt manliga jobb. Men hennes genomgång visar att skyddsombuden inte alltid lyckas formulera tydliga krav på arbetsgivaren. Vissa anmälningar ställer inga krav alls, utan består enbart av en problembeskrivning, säger Maria Steinberg till tidningen Du & Jobbet.

Otydligt skrivna anmälningar innebär att Arbetsmiljöverket inte kan ställa krav på arbetsgivaren, och det blir också svårt att driva ärendet i domstol. Många anmälningar saknar även en klar hänvisning till de termer som används i arbetsmiljölagen, noterar Maria Steinberg.

”Skyddsombuden behöver formulera sina krav så att de väljer ord som också finns under någon av paragraferna i OSA-föreskriften,” säger hon till Du & Jobbet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.