Anställda ska krigsplaceras innan årets slut

STATSFÖRVALTNING2018-10-22
På många myndigheter pågår just nu arbetet med att krigsplacera personalen. Anställda kan inte neka att bli krigsplacerade och inte heller kräva att få kvarstå som krigsplacerad i en frivilligorganisation om man redan är det.

Alla bevakningsansvariga myndigheter - myndigheter som har särskilt ansvar för krisberedskap - har fått i uppdrag att krigsplacera den personal som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag vid höjd beredskap eller krig. Att vara krigsplacerad är en planeringsåtgärd och innebär att man ska vara beredd på tjänstgöring vid höjd beredskap eller krig.

Personalen vid de berörda myndigheterna kan inte tacka nej till att bli krigsplacerade utan myndigheten har enligt anställningsavtal rätt att krigsplacera medarbetare.

Men en person kan bara ha en krigsplacering och därför kan det uppstå problem när myndigheter nu vill krigsplacera personer som redan har en placering vid en frivilligorganisation, till exempel Hemvärnet.

— Då får arbetsgivaren och i det här fallet Hemvärnet tillsammans reda ut var personen ska placeras. Det är en fråga om vart man gör mest nytta, säger Sofie Engström, kommunikationschef på Rekryteringsmyndigheten som för register över alla krigsplacerade.

Enligt henne spelar det inte så stor roll vad personen själv vill.

— Det här är en större fråga än så, det handlar om vad som är bäst för samhället.

Alla personer som ska krigsplaceras, vilket i de flesta fall handlar om alla tillsvidareanställda, ska få ett skriftligt besked om detta med uppgift om inställelseplats.

Krigsplaceringarna ska vara klara senast 31 december 2018.

Myndigheter som ska krigsplacera personal

 • Elsäkerhetsverket
 • Finansinspektionen 
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Jordbruksverket 
 • Kustbevakningen 
 • Livsmedelsverket 
 • Luftfartsverket 
 • Länsstyrelserna 
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
 • Pensionsmyndigheten 
 • Polismyndigheten 
 • Post och telestyrelsen 
 • Riksgäldskontoret 
 • Sjöfartsverket 
 • Skatteverket 
 • Socialstyrelsen 
 • Statens energimyndighet 
 • Statens veterinärmedicinska anstalt 
 • Strålsäkerhetsmyndigheten 
 • Svenska kraftnät 
 • Säkerhetspolisen 
 • Transportstyrelsen 
 • Tullverket 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.