Antalet anställda i staten växer

STATSFÖRVALTNING2023-06-21

Antalet statliga myndigheter har legat i stort sett still det senaste decenniet. Antalet årsarbetskrafter i staten har dock ökat med 7 000 sedan förra året, enligt Statskontorets årliga översikt.

Det är ett av Statskontorets uppdrag att följa och beskriva den offentliga sektorns utveckling. I sin årliga rapport redovisar myndigheten läget i statsförvaltningen.

Enligt den fanns vid årsskiftet 344 myndigheter under regeringen, en mer än första januari 2022. Sedan årsskiftet har två myndigheter upphört: Den lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningen Barsebäck och den lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska anläggningen Studsvik. Därför finns det i dag 342 myndigheter under regeringen. I slutet av året kommer även Statens medieråd att avvecklas.

Enligt rapporten har antalet myndigheter sedan 2015 varierat mellan 340 och 350. Men i ett längre tidsperspektiv har antalet myndigheter minskat kraftigt. Sedan 2005 har antalet myndigheter under regeringen minskat med nästan 200. Inom området samhällsskydd och rättsskipning finns flest myndigheter. Många myndigheter finns också inom områdena näringslivsfrågor, allmän offentlig förvaltning och utbildning.

Antalet årsarbetskrafter i staten har ökat under senare år, trots att antalet myndigheter inte har ökat, enligt Statskontorets rapport. Samtidigt har statens andel av antalet anställda på arbetsmarknaden varit i stort sett oförändrad under många år. I dag är siffran drygt 248 000 årsarbetskrafter i myndigheterna. Det är ungefär 7 000 fler än under förra året. För tio år sedan fanns det ungefär 210 000 årsarbetskrafter i myndigheterna.

Polismyndigheten är störst med nästan 33 000 årsarbetskrafter, Därefter följer Försvarsmakten med drygt 23 000 årsarbetskrafter, Kriminalvården med knappt 13 500 och Försäkringskassan med knappt 12 500. De flesta av myndigheter är förhållandevis små. Drygt 40 procent av myndigheterna har färre än 50 årsarbetskrafter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA