Antalet besökare på museerna ökade förra året

MUSEER2023-05-04

De centrala museernas besökarantal börjar återhämta sig efter en kraftig minskning under pandemin, visar Kulturanalys sammanställning av besöksstatistiken. Flera museer mer än fördubblade antalet besökare under 2022.

Efter de stora nedgångarna under pandemin har de centrala museerna definitivt börjat återhämta sig, skriver Myndigheten för kulturanalys i ett pressmeddelande. De flesta museer mer än fördubblade antalet besökare under förra året. Fortfarande återstår enligt myndigheten dock en bit till nivåerna före pandemin.

Alla de museer som ingår i statistiken har ökat sina besökstal. Totalt omfattar statistiken uppgifter om 32 av Sveriges största museer.

”Det är tydligt att det har skett en återhämtning. Förra året fanns det mer variation i hur det gick för de centrala museerna. Några återhämtade sig, men några fortsatte att gå bakåt. I år går det uppåt för alla”, konstaterar Erik Vestin, statistiker vid Kulturanalys, i ett pressmeddelande.

Det är dock bara ett fåtal museer som når upp till besökstalen från 2019, det sista året före pandemin. Däremot har besökstalen enligt Erik Vestin kommit tillbaka till sin normala säsongsvariation, med en hög topp under sommaren.

Statistiken är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, vilka innefattar nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA