Många besökte Sveriges museer i sommar

MUSEER2023-09-19

Under sommaren 2023 gjordes hela sju miljoner museibesök i Sverige. Det är en ökning jämfört med förra året. En tydlig trend är att de statliga museer som tagit bort fri entré fått färre besök, konstaterar Riksförbundet Sveriges Museer i en ny rapport. 

Museernas besökssiffror för sommaren 2023 visar enligt Riksförbundet Sveriges Museers rapport på en nationell ökning på åtta procent jämfört med tidigare år. Totalt är siffrorna tillbaka på samma nivå som rekordsommaren 2019.

Rapporten bygger på museernas besökssiffror för juni, juli och augusti. En tydlig trend är att de statliga museer som tagit bort fri entré fått färre besök, men att övriga museer med fri entré har ökat besökstalen med 14 procent.

”Det här är verkligen ett styrkebesked! Museerna står stadiga som besöksmagneter och visar på sin viktiga roll i samhället”, kommenterar generalsekreterare Gunnar Ardelius statistiken i ett pressmeddelande.

163 museer runt om i landet har svarat på organisationens enkät, vilket innebär att tre av fyra museer besvarat Sveriges Museers enkät. Alla regioner i Sverige finns representerade i undersökningen med åtminstone ett museum. 59 av de svarande museerna är kommunala, 28 är regionala och 27 är statliga eller stiftelser med statligt stöd. Resten ingår i kategorin ”övriga museer” där bland annat övriga stiftelsemuseer och privata museer ingår.

Museernas tio-i-topp 2023 (antal besök)

  1. Skansen                       631 671
  2. Vasamuseet                 566 397
  3. Gotlands museum     272 136
  4. Gamla Linköping         185 193
  5. Malmö Museum         181 670
  6. Nordiska Museet       157 553
  7. Helsingborgs museum 156 176
  8. Wadköping                 145 135
  9. Naturhistoriska riksmuseet 142 748
  10. Marinmuseum           130 491

Källa: Sveriges Museer

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kultur Museer
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA