Antalet korttidssjuka ökar kraftigt

SJUKSKRIVNING2014-05-19

Antalet korttidssjukskrivningar har ökat kraftigt sedan år 2010. Enligt en rapport från Försäkringskassan till regeringen har frånvaron ökat med ungefär en tredjedel.

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att analysera förändringar i sjukfrånvaron. Rapporten behandlar utvecklingen av de korta sjukskrivningsperioderna, som inte leder till att Försäkringskassan betalar ut ersättning. De första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren ut sjuklön, efter avdrag för en karensdag.

Rapporten visar att sjuklöneperioden var i stort sett konstant under perioden 2002-2010. Därefter har de korta sjukskrivningarna ökat, vilket motsvaras av att också antalet anställda med sjukpenning har ökat de senaste tre åren.

De korta sjukskrivningar har ökat från cirka en sjukperiod per anställd och år till en nivå på mellan 1,28 och 1,39 per anställd och år under 2013.

”De flesta sjukfallen är mycket korta, närmare hälften överstiger inte två dagar. Resultaten talar för en generell tendens till ökad korttidssjukfrånvaro bland anställda. Sannolikheten till att detta yttrar sig i sjukpenningfall ersatta av Försäkringskassan har däremot inte ökat”, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA