Arbete mot invasiva arter ska granskas

MILJÖ2021-10-11
Riksrevisionen inleder en granskning av myndigheternas insatser mot invasiva främmande växt- och djurarter. I första hand kommer Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas insatser att granskas.

Invasiva främmande växt- och djurarter är ett stort hot mot biologisk mångfald, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Förutom skador i naturen kan de sprida sjukdomar till människor och djur. Riksrevisionen ska nu granska statens insatser mot invasiva främmande arter.

”De miljömålsuppföljningar som har gjorts på området visar att utvecklingen går åt fel håll. Vi vill nu ta reda på om arbetet att motverka invasiva främmande arter kan effektiviseras”, förklarar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Bekämpandet av invasiva främmande arter är sedan länge en del av det svenska miljömålssystemet. Sedan 2015 finns det också EU-regler som tvingar Sverige att genomföra vissa åtgärder. Kostnaderna för bekämpning och skador av invasiva främmande arter kan vara stora. För 2021 har staten avsatt drygt 100 miljoner kronor för att motverka problemen. Dessutom bedriver kommuner och privata fastighetsägare bekämpningsarbete som bekostas med egna medel, konstaterar RIksrevisionen.

Enligt pressmeddelandet växer problemet, och i princip samtliga miljömål på området har en negativ utveckling. Jämförelser med våra nordiska grannländer visar att både Danmark och Norge i vissa avseenden ligger före Sverige i arbetet.

Den nu inledda granskningen ska svara på om de statliga insatserna mot invasiva främmande arter är effektiva. Fokus kommer att ligga på Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas insatser. Även regeringens styrning och uppföljning ingår i granskningen som preliminärt kommer att presenteras i maj 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.