Arbetet mot boendesegregation flyttas till Boverket

BOVERKET2022-04-29
Boverket ska ta över vissa uppgifter från Delegationen mot segregation, Delmos, för att intensifiera arbetet mot boendesegregation. De två myndigheterna ska tillsammans utreda formerna för övertagandet.

Regeringen har gett Boverket och Delmos i uppdrag att analysera förutsättningarna och förbereda för att överföra vissa uppgifter från Delmos till Boverket från 1 januari 2023.

De uppgifter det gäller är enligt ett pressmeddelande förvaltning och utveckling av analysverktyget Segregationsbarometern och framtagande av analyser av hur den socioekonomiska segregationen utvecklas. Dessutom ska myndigheterna diskutera förutsättningarna för att överföra en årlig rapportering om utvecklingen av den socioekonomiska segre­gationen från Delmos till Boverket, liksom uppgiften att sprida kunskap om Segregationsbarometern och socioekonomisk segregation till aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

De två myndigheterna ska föreslå former för över­föringen och redovisa konsekvenserna. När det gäller hur uppgifterna ska organiseras ska enligt regeringsuppdraget bibehållen kvalitet särskilt beaktas.

Bakgrunden till uppdraget är riksdagens budget­beslut hösten 2021 som innebär att Delmos ska avvecklas. I Delmos regleringsbrev för 2022 har regeringen gett myndigheten i uppdrag att förbereda en avveck­ling till 31 december 2022. Senast 7 oktober 2022 ska de två myndigheterna lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.